Kreativ fag

Kreative fag

På Broby Friskole er de kreative fag en vigtig del af skolens DNA. Vi tror på, at de kreative og kunstneriske fag er med til at styrke børnenes personlige udvikling såvel som fællesskabet. Derudover har de en positiv effekt på elevens generelle læring og de boglige fag. Vi tilbyder således både musik, dramatik, kreative fag og håndværksmæssige fag. Derudover bidrager alle elever til musicalugen, hvor eleverne udfordrer sig selv individuelt og i fællesskab.

Musicalugen

Musicalugen er en temauge, der indeholder arbejdsopgaver indenfor musik, dramatik, kreative fag, håndværksmæssige fag og teknik. Det overordnede formål for musicalugen er at styrke elevernes indbyrdes fællesskabsfølelse og give dem mulighed for at udfolde sig kreativt på forskellige områder. Derudover er målsætningen at skabe en forestilling af tilstrækkelig kvalitet, så eleverne får en god oplevelse ved at vise forestillingen for andre.