Indskoling

Indskolingen

På Broby Friskole starter barnet i 0. klasse efter sommerferien i det skoleår, hvor det fylder 6 år. Inden skolestart har barnet gået i forårsklassen og har her lært klassekammerater, skolen og lærere godt at kende. I 0. klasse har vi fokus på, at børnene trives, er trygge og bliver glade for at gå i skole. Dette er betydningsfuldt for deres fremtidige skolegang.

Dagene og undervisningen tilrettelægges, så der er en naturlig fordeling af leg og undervisning. I den vekslende tilgang mellem undervisning og leg, er der mulighed for at forstå sig selv i de nye skolerammer. Vi er opmærksomme på, at børn lærer forskelligt og er forskellige steder rent fagligt. Vi forsøger derfor, at differentiere undervisningen og tilrettelægge den, så den tilgodeser børnenes individuelle behov og læringsstile.

 

Forårs-SFO

Inden dit barn for alvor starten på skolen i 0. klasse byder foråret på en periode i Forårs-SFO. Her starter dit barn (i samarbejde med børnehave) på skolen i en ‘klasse’ med andre børn, der skal starte i 0. klasse efter sommeren. Det giver børnene en mulighed for at få en god start på skolelivet, når de efter sommer starter i en skole, de kender med børn, de kender.

For børnene møder de voksne, der viser at:

  • Du bliver set
  • Vi er glade for, at du er her
  • Vi er opmærksomme på, at du skal have det godt

Det er vigtigt for os, at både du som forælder og din barn føler sig trygge og velkomne hos os. I november inviteres alle forældre til forældremøde, hvor de inviteres indenfor. I december får børnene et julekort fra deres kommende venskabsklasse. I januar besøger de voksne/personalet fra skolen børnene i deres respektive børnehaver. I løbet af februar/marts samles forårsklassen på skolen 2 gange, inden de den 1. april starter på skolen. 

Du vil hele tiden kunne finde information om opstart på Viggo.

“Fri for mobberi”

I 0.-2. klasse arbejder vi systematisk med ”Fri for mobberi”. Det sker bl.a. gennem deltagelse i børnefællesskaber og legegrupper, hvor vi øver os i at håndtere og løse konflikter. I frikvartererne er der altid plads til bevægelse, frisk luft og fællesskaber på tværs af klasserne. Og her er der altid voksne, der er sammen med børnene.

Børnesyn

På Broby Friskole går vi op i, hvordan børnene trives. Vores vision er at have fokus på ‘Det gode børneliv’ i alle henseender. Vi vil være med til at forme livsduelige og robuste børn, der er nysgerrige på livet og falder godt ind i forskellige sociale sammenhænge.

På skolen skaber vi rammer og struktur, så børnene udvikler sig mod livsduelige mennesker. Vi tror på, at børnene instinktivt vil gøre det rigtige og gør det, når de kan. Derudover er det os voksne, der er omkring børnene, der har ansvaret for at de lykkes.

SFO – frihjulet 

I SFO’en har vi også specifikke værdier/principper og , vi under at leve skoledagen efter.

Børnene skal møde ind til en skoledag med et trygt miljø, der er varmt og kan rumme eleverne, også på dårlige dage. Det opnår vi gennem et tæt forældresamarbejde samt ved at imødekomme eleverne i øjenhøjde, så de trygt kan fortælle, når der er noget galt.

Vores kerneværdier er baseret på de 3 R’er: Rummelighed, respekt og relation.

Det betyder, at vi ynder at rumme hinandens forskelligheder og have respekt for dem, der ikke synes det samme som os. Alt sammen med en tro på, at vi alle vil hinanden det bedste. Det er alt sammen med til at skabe den gode relation mellem børn, voksne og personale.