Trivsel

TRIVSELSMÅLING BROBY FRISKOLE 2018/2019

Vi har i feb/marts måned 2019 gennemført en trivselsundersøgelse med anvendelse af Undervisningsministeriets Trivselsværktøj. Dette skriv opsummerer de overordnede resultater samt giver forklaringer og baggrundsviden omkring undersøgelsen.

Hvad er trivsel
Trivsel er et udtryk for et velbefindende, der giver det enkelte menneske en følelse af overskud, gå-på-mod, handlekraft og glæde ved livet (Den store danske, Gyldendal).

Der er udarbejdet fire indikatorer som fortæller noget om trivslen. Hver indikator er dannet på baggrund af statistiske analyser og er udtryk for grupperinger af spørgsmål, som grundlæggende måler den samme underliggende holdning hos eleverne. Indikatorerne giver et godt udgangspunkt for at identificere hvilke områder af trivsel, som der især kan være behov for at arbejde videre med.

Læs mere