Hverdagen

Hverdagen på Broby Friskole

Det er aldrig kedeligt at være elev på Broby Friskole. Alle elever – fra 0. til 9. klasse – bliver taget alvorligt, og deres trivsel er det vigtigste for os. Men hvad kan de forvente af skoledagen?

Morgenen

Hver morgen står der en voksen klar i klasselokalet fra kl. 8.05 for at tage imod eleverne med åbne arme. Her er der også mulighed for overlevering, hvis der er behov for en snak mellem elever/forældre og lærer.

Når børnene møder ind i klassen, hjælpes de i gang med deres morgenmappe. Det er dejligt at starte dagen stille og roligt og kunne sige godmorgen til hinanden.

Mødetiderne ser sådan ud:
08.15 – 09.00: 1. lektion
09.00 – 09.45: 2. lektion
09.45 – 10.00: Samling
10.00 – 10.30: PAUSE
10.30 – 11.15: 3. lektion
11.15 – 12.00: 4. lektion
12.00 – 12.30: FROKOST
12.30 – 13.15: 5. lektion
13.15 – 14.00: 6. lektion
14.00 – 14.45: 7 .lektion

Frikvarter

Når klokken ringer ud, er det tid til at strække benene og få luftet hjernen. I frikvartererne er der altid voksne, der er sammen med børnene i skolegården. Her er alle klasser samlet om at få bevægelse, frisk luft og fællesskab ind i skoledagen.

Her kan eleverne give den gas i vores fede udefaciliteter som legepadsen, boldbanerne eller huleområdet. For 5. klasse-everne byder frikvarteret ind i mellem på legepatruljen, hvor de er med til at sætte gang i aktiviteter i frikvarteret.

Madpakken

Når det er tid til at kaste sig over madpakken, så foregår det sammen inde i klassen. Her er der god tid til at få spist noget mad – det gælder både om formiddagen inden første kvarter og til frokost.

Husk at give dit barn gode, sunde madpakker med. Det er med til at give barnet energi og kræfter til hele dagen. Det forbedrer både læring og giver overskud til at være med socialt med andre.

Samling & sang

 Hver dag mødes hele friskolen om det stærke fællesskab. Vi synger sammen, og de voksne kommer med spændende fortællinger. Nogle gange er børnene i rampelyset og viser noget af det, de har arbejdet med.

Samling og morgensang foregår hver dag kl. 9.45 – 10.00. Om fredagen er det allerede kl. 8.15, hvor alle forældre er velkomne til at deltage.

Venskabsklasser 

Vi er sociale på tværs af klasser og klassetrin. På den måde går man på ingen måde glip af det sociale aspekt af at gå i skole og være sammen med andre på tværs af klasser. Det gør vi ved at alle klasser har en venskabsklasse.

Venskabsklasserne giver en positiv skolekultur og et godt fællesskab på tværs af hele skolen. Det giver også børnene gode evner i at respektere andre og indgå i forskellige sociale sammenhænge. Desuden gør det indskolingseleverne mere trygge, når de også har et forhold til de ældre elever.