Om skolen

LIDT HISTORIE

Friskolen drives sammen med en efterskole. Denne blev oprettet i 1910 og i 1933 blev der knyttet en efterskoleafdeling til skolen. På daværende tidspunkt var der på grund af manglende plads ingen muligheder for at have efterskoleeleverne til at bo på skolen. Broby Efterskole var derfor i en lang årrække en udpræget egnsskole.

I de senere år har skolen gennemgået større udbygninger og moderniseringer, således at vi dag er ca. 162 elever i friskolen og ca. 153 elever i efterskolen.

KORT OM GRUNDTVIG & KOLD

Omkring 1850 opstod der en bred folkelig bevægelse i Danmark. Den var inspireret af præsten og digteren N.F.S. Grundtvig´s tanker om, at mennesket, skabt af Gud, var et på en gang frit og ansvarligt væsen. Samtidig var der en udbredt utryghed ved den offentlige skole. Man reagerede mod statens ønske om at gøre børnene til samfundets børn, og man var utilfredse med den megen terpen i skolen, som ødelagde noget værdifuldt i børnene.
Skolemanden Christen Kold blev inspireret af disse tanker og lagde vægt på, at opdragelse og undervisning var forældrenes sag. Han mente, at børns måde at opleve på skete gennem fantasien, og at den bedst kunne fremmes gennem fortælling – det levende ord. Christen Kold fandt ligeledes, at forudsætningen for at børnene lærte noget, var at interessen var til stede – at det kom barnet ved.
“Undervisningens sande mål og hensigt er:
At det danske folk må erhverve sig klarhed til at indse, liv, lyst og kærlighed til at ville, dygtighed og selvstændighed til at udføre – enhver efter bedste evne – hvad der kan gavne og glæde dem både i himlen og på jorden”.
Christen Kold