Klassemøder

Klassemøder

Meningen med klassemøder er at elevernes sociale og personlige kompetencer opbygges, styrkes og udvikles, desuden modvirke mobning samt at skabe forudsætning for, at eleverne på længere sigt aktivt kan tage del i demokratiske processer og indgå i mangfoldige og forpligtende fællesskaber.

Hvorfor klassemøder? 

 • Der er også i skolen et behov for at arbejde systematisk med elevernes sociale og personlige kompetencer. 
 • Det er et brugbart værktøj.
 • Det rammesætter og understøtter en fælles ansvarlighed og ansvar over for hinanden og fællesskabet.
 • Eleverne opnår indsigt i, at deres handlinger har betydning for andre. 
 • Eleverne erfarer, at de selv er betydningsfulde i klassefællesskabet, og at alle bliver taget alvorligt. 

Hvad er klassemødet? 

 • Klassemødet er et lærerstyret møde for hele klassen. 
 • Det centrale i mødet er samtalen.
 • Klassemødet er et arbejdsmøde.
 • Det forventes, at alle deltager seriøst. 
 • Klassemødet holdes regelmæssigt gennem hele skoleforløbet på alle klassetrin. 

Hvad øver og udvikler klassemødet? 

 • Elevernes sociale og personlige kompetencer opbygges, styrkes og udvikles.
 • De tilegner sig normer, som indebærer hensynsfuldhed, hjælpsomhed og tolerance over for hinanden. 
 • De får erfaring med empati og anerkendelse.
 • De bliver gode lyttere. 

At være social kompetent betyder at have forståelse for sociale spilleregler. Social kompetence udvikles, når den praktiseres. 

Formålet med klassemødet 

 • At eleverne lærer hinanden at kende og lærer at tage hensyn til hinanden. 
 • At eleverne lærer at respektere og acceptere hinanden.
 • At eleverne lærer at indgå kompromiser.
 • At eleverne lærer, at de kan få hjælp af voksne. 
 • At eleverne lærer at give og modtage hjælp i forhold til klassekammerater.

Meningen med klassemøder er desuden at modvirke mobning samt at skabe forudsætning for, at eleverne på længere sigt aktivt kan tage del i demokratiske processer og indgå i mangfoldige og forpligtende fællesskaber. 

Hvad træner klassemødet? 

 • At leve sig ind i andres følelser og oplevelser.
 • At lytte aktivt til andre og kunne forstå andres udtryk samt selv at kunne udtrykke sig. 
 • At følge fælles regler, tage ansvar og initiativ.
 • At blive opmærksom på det, man siger, og måden man siger det på.
 • At mærke, hvordan noget føles, inden man handler.
 • At forstå sociale normer og spilleregler og være villig til at følge disse.
 • At løse uoverensstemmelser. 

Forskellige former for klassemøder 

Klassemødet drejer sig ikke kun om at løse problemer, men er en samværsform, hvor eleverne også oplever glæden ved at være sammen. 

Det åbne klassemøde er det møde, klassen skal arbejde med regelmæssigt mindst én gang om ugen. 

Det problemløsende klassemøde afholdes på baggrund af konkrete hændelser og individuelle oplevelser, som eleverne og klassen har brug for bliver taget op. 

 

 

   Frikvarter

   Når klokken ringer ud, er det tid til at strække benene og få luftet hjernen. I frikvartererne er der altid voksne, der er sammen med børnene i skolegården. Her er alle klasser samlet om at få bevægelse, frisk luft og fællesskab ind i skoledagen.

   Her kan eleverne give den gas i vores fede udefaciliteter som legepadsen, boldbanerne eller huleområdet. For 5. klasse-everne byder frikvarteret ind i mellem på legepatruljen, hvor de er med til at sætte gang i aktiviteter i frikvarteret.

   Madpakken

   Når det er tid til at kaste sig over madpakken, så foregår det sammen inde i klassen. Her er der god tid til at få spist noget mad – det gælder både om formiddagen inden første kvarter og til frokost.

   Husk at give dit barn gode, sunde madpakker med. Det er med til at give barnet energi og kræfter til hele dagen. Det forbedrer både læring og giver overskud til at være med socialt med andre.

   Samling & sang

    Hver dag mødes hele friskolen om det stærke fællesskab. Vi synger sammen, og de voksne kommer med spændende fortællinger. Nogle gange er børnene i rampelyset og viser noget af det, de har arbejdet med.

   Samling og morgensang foregår hver dag kl. 9.45 – 10.00. Om fredagen er det allerede kl. 8.15, hvor alle forældre er velkomne til at deltage.

   Venskabsklasser 

   Vi er sociale på tværs af klasser og klassetrin. På den måde går man på ingen måde glip af det sociale aspekt af at gå i skole og være sammen med andre på tværs af klasser. Det gør vi ved at alle klasser har en venskabsklasse.

   Venskabsklasserne giver en positiv skolekultur og et godt fællesskab på tværs af hele skolen. Det giver også børnene gode evner i at respektere andre og indgå i forskellige sociale sammenhænge. Desuden gør det indskolingseleverne mere trygge, når de også har et forhold til de ældre elever.