SFO- FRIHJULET

SFO’ens principper:

Vores mål er at skabe en dagligdag for børnene i et trygt, godt og varmt miljø, hvor tillid, medbestemmelse, respekt for hinandens forskelligheder og anerkendelse, er en naturlig del af hverdagen. Vi arbejder for det tætte forældresamarbejde, så børnene får en fornemmelse af at der er samhørighed mellem skole og hjem.

 

SFO’ens værdier:

Vores kerneværdier er: Rummelighed, respekt og relation. Med det forstås, at vi bestræber os på at rumme hinandens forskelligheder og respektere hinanden ud fra det menneskesyn, at vi alle vil hinanden det bedste. Der ud af vokser den gode, sunde relation, børn og børn imellem, børn- voksne imellem og forældre-personale imellem. Vi er overbevist om, at det giver barnet mod til at udfordre sig selv i trygge rammer og dermed udvikle sig.