Fagdage

Fagdage

Vi afholder i løbet af skoleåret fire fagdage fordelt henover skoleåret. Her arbejder klasserne intensivt med et fagligt forløb en hel dag med klassens faglærere.