Undervisning

Undervisning

Vi ser nedenstående punkter som vigtige forudsætninger for at kunne arbejde med delmål på de enkelte trin. Dette sker i samarbejde med forældrene, så eleverne når de følgende mål.

 

Overordnede mål i indskolingen
Overordnede mål for elevernes alsidige og personlige udvikling.

Vi ser nedenstående punkter som vigtige forudsætninger for at kunne arbejde med delmål i indskolingen.

Vi vil samarbejde med forældrene om nedenstående:
Personlige mål:
• Eleven retter sig efter en besked.
• Eleven lytter og ser på den der taler.
• Lære eleverne at have orden i lektier, pennalhus og skoletaske.
• Række hånden op hvis eleven ønsker at sige noget eller har behov for hjælp i timerne.
• Vente til det bliver ens tur.
Sociale mål:
• Eleven er tryg i gruppen og har et vist kendskab til alle andre børn.
• Har gode venner i klassen.
• Frit kontakter læreren/pædagogen efter behov.
• Markerer sig aktivt i gruppen.
• Løser opgaver med en makker.
• Kan deltage i gruppelege.
• Kan modtage hjælp til konfliktløsning, kan sætte sig i den andens sted og se sin egen rolle.
Faglige mål:
• Give eleven lyst til at lære og udfordre sin nysgerrighed.
• Give eleven nyttige kundskaber og færdigheder.
• Fremme selvtillid og selvværd hos den enkelte elev.
• Lære eleverne samspil og samarbejde.
• Udvikle elevernes kreative sider.

Overordnede mål for eleverne på mellemtrinnet

Overordnede mål for elevernes alsidige og personlige udvikling.
Vi ser nedenstående punkter som vigtige forudsætninger for at kunne arbejde med delmål på mellemtrinnet, og vi vil vil samarbejde med forældrene om, at eleverne når følgende mål:
Personlige mål:
• At eleverne bliver bevidste om og medansvarlige for egen læring.
• At eleverne er nysgerrige, videbegærlige og hele tiden på vej.
• At eleverne udvikler sig til at blive selvstændige individer med sans for samarbejde.
Sociale mål:
• At eleverne føler sig trygge og oplever at være en del af et større fællesskab.
• At eleverne får forståelse for, at de selv er medansvarlige for, at fællesskabet fungerer.
• At eleverne udvikler sociale kompetencer som hensyntagen, situationsfornemmelse og empati.
• At eleverne udviser åbenhed og respekt for eget og andres arbejde.
Faglige mål:
• At eleverne forholder sig kritisk til deres omverden og er realistiske i forhold til sig selv.
• At eleverne er aktivt videnssøgende.
• At de udvikler specifikke færdigheder i forhold til gældende trinmål.
• At den enkelte elev bliver så dygtig, som det er muligt.

Overordnede mål for eleverne på overbygningen

For en elev i overbygningen er det skolens primære mål, at eleven når så højt et fagligt standpunkt som muligt og hver dag møder i skole med stor forventning og glæde.
Forholdet til lærerne spiller i skolens overbygning en central rolle i hverdagen.
Engagement og ansvarlighed er ligesom i indskoling og på mellemtrinet et nøglebegreb i dagligdagen.
Personlige mål:
• At eleven opnår en afklaring med hensyn til valg af videre uddannelsesønsker.
• At sætte sig et realistisk mål og arbejde målrettet for at opnå det.
• At turde udfordre sig selv, ved at sætte sig i uvante situationer og få den bedst mulige udvikling ud af det.
• Vi forventer og hjælper dig med at du får det maximale ud af dine egne evner.
Faglige mål
• At eleven opnår en yderligere faglig kvalificering til den ønskede ungdoms-uddannelse.
• At eleverne gøres studieparate og kan få en hverdag til at fungere.
• At kunne arbejde selvstændigt og disciplineret, for derved at tage medansvar for egen læring.
• Eleverne skal kunne favne hinanden og samarbejde om en given opgave.
• Eleverne skal kunne indgå i en faglig debat, hvor de både kan være subjektive og objektive.
Sociale mål
• At eleven gennemgår en personlig og social udvikling.
• At eleven gør sig erfaringer og kan agere i fællesskaber.
• At eleven føler ansvarlighed i forhold til det sociale fællesskab.
• Eleverne har individuelle muligheder og fællesskab er i fokus.
• Eleven formår at udfordre sig selv og kammeraterne, både socialt såvel som fagligt.
• Broby Friskoles overbygning, er en sikker vej til menneskelig og faglig udvikling, – og så er det oveni købet sjovt.