Friskoleliv

Friskolelivet

Gode rammer og trygge omgivelser er afgørende for elevens mulighed for at udvikle sig og trives i hverdagen. Fællesskab, tillid og et positivt læringsmiljø er væsentlige parametre, men også de fysiske rammer er vigtige for friskolelivet. Broby Friskole ligger smukt placeret i den fynske natur i en skøn og traditionsrig skole med højt til loftet i enhver forstand.

En friskole på fyn

Broby Friskole er en skole for livet, og vi anser eleverne på skolen som ligeværdige. Vi arbejder aktivt med vores elevers trivsel med udgangspunkt i den enkelte elevs unikke behov. Vi er en moderne friskole, der bygger på Grundtvigske og Koldske principper. Vores mål er, at de unge bliver handlende aktører i eget liv med ansvar og omsorg for andre.

Friskole på Fyn

Gode rammer for skoleliv og udvikling

Vores friskole på fyn henvender sig til alle børn. Både dem, der bor i lokalområdet og dem, der bor længere væk. Vi tænker forskellighed som en styrke og ikke det modsatte. Målsætningen er at danne og uddanne livsduelige og robuste unge mennesker, der skal blive til nogen, så de kan blive til noget. Skolen skaber rammer og strukturer, så børnene udvikler sig i de sociale og faglige fællesskaber. På denne måde skabes de bedste rammer om skoleliv og udvikling.

Vi har som regel én klasse pr. klassetrin fra 0. til 9. klasse. Klasserne undervises i fritliggende huse med fra 2 til 4 klasseværelser i hvert hus, og børnene har gode legemuligheder både på legepladser og på den mere utæmmede del af skolens arealer. I Broby Friskole har vi max 20 elever pr. klasse i 0. til 6. klasse og max 22 elever i 7. til 9. klasse.