Forældresamarbejde

Forældresamarbejde

Som friskoleelev og forældre skal man være indstillet på at gå positivt ind i den opgave, som det er at være elev i en tillidskultur. Og det betyder, at man i høj grad skal være ansvarsfuld. Der afholdes forældremøder to gange årligt i alle klasser. Her vil vi informere om klassens sociale trivsel, debattere fælles emner og evt. have besøg af SSP, ungdomsskolen osv.

Derudover afholdes der skole/hjem-samtaler, hvor klassens primære lærere deltager. Her vil der være fokus på dels elevens oplevelse af skoledagen og dels den personlige trivsel samt information om det faglige standpunkt.

Forventninger til forældrene

Når jeres barn er elev på Broby Friskole, forventer vi, at I indgår i et positivt samarbejde med skolen. Vi forventer, at I bakker op om skolens tiltag og beslutninger, ligesom vi forventer, at I giver jeres barn gode forudsætninger for at deltage i skoledagen. Det betyder, at jeres barn får tilstrækkelig søvn, medbringer relevante skolesager og møder velforberedt til skoledagen.

Forældres tilstedeværelse i undervisningen

Vores mål er at skabe en dagligdag for børnene i et trygt, godt og varmt miljø, hvor tillid, medbestemmelse, respekt for hinandens forskelligheder og anerkendelse er en naturlig del af hverdagen. Vi arbejder for det tætte forældresamarbejde, så børnene får en fornemmelse af, at der er samhørighed mellem skole og hjem. Forældre er derfor også velkomne i undervisningen. Vi forventer dog, at dette aftales med læreren i forvejen.