Forældresamarbejde

Forældresamarbejde

Som friskoleelev og forældre skal man være indstillet på at gå positivt ind i den opgave, som det er at være elev i en tillidskultur. Og det betyder, at man i høj grad skal være ansvarsfuld.

Der afholdes forældremøder to gange årligt i alle klasser. Her vil vi informere om klassens sociale trivsel, debattere fælles emner og evt. have besøg af SSP, ungdomsskolen osv.

Derudover afholdes der skole/hjem-samtaler, hvor klassens primære lærere deltager. Her vil der være fokus på dels elevens oplevelse af skoledagen og dels den personlige trivsel samt information om det faglige standpunkt.

Forventninger til skolen

På Broby Friskole er vores vision at støtte op om det gode børneliv. Derfor kan du som forælder forvente, at vi altid møder dit barn i øjenhøjde hver morgen, de møder. Trivsel er en af de vigtigste faktorer for os, og vi tager os tid til at undersøge og løse konflikter, når de opstår.

Vi vil være med til at motivere og inspirere børnene til at lære. Det betyder, at vi er engagerede i at undersøge alternative læringsmetoder og gøre skoledagen mere spændende.

Forventninger til forældrene

Når jeres barn er elev på Broby Friskole, forventer vi, at I indgår i et positivt samarbejde med skolen. Vi forventer, at I bakker op om skolens tiltag og beslutninger, samt at I giver jeres barn gode forudsætninger for at deltage i skoledagen. Det betyder, at jeres barn får tilstrækkelig søvn, medbringer relevante skolesager og møder velforberedt til skoledagen. 

Som forældre til en elev på Broby Friskole forventer vi, at I er klar til at deltage aktivt og engageret i skolen og til skolens arrangementer. Vi ynder også at indgå i åben dialog med skolen, og ser gerne, at forældre kommer til lærere og ledere, hvis der er emner, der skal diskuteres. 

Forventninger til børnene

For at vi kan imødekomme alle børn/elever bedst muligt, har vi nogle forventinger til dit barn, inden du sender ham/hende i skole. Barnet skal selv kunne tage tøj og sko af og på. De skal selv være i stand til at bære sin skoletaske, lægge sin madpakke i køleskabet og klare toiletbesøg. Derudover skal barnet være i stand til at tage afsked med forældre, evt. med støtte fra en voksen. 

Forældres tilstedeværelse i undervisningen

Vores mål er at skabe en dagligdag for børnene i et trygt, godt og varmt miljø, hvor tillid, medbestemmelse, respekt for hinandens forskelligheder og anerkendelse er en naturlig del af hverdagen. Vi arbejder for det tætte forældresamarbejde, så børnene får en fornemmelse af, at der er samhørighed mellem skole og hjem. Forældre er derfor også velkomne i undervisningen. Vi forventer dog, at dette aftales med læreren i forvejen.

Skole/hjem-samarbejde

I løbet af skoleåret kommer vi med information om klassens trivsel og indholdet i det faglige arbejde. Vi afholder forældremøder to gange hvert skoleår og skole/hjem-samtaler efter behov. I 1. klasse er der derudover hjemmebesøg.

På alle klassetrin ønsker vi et tæt samarbejde mellem forældre og skolen, så vi sikrer de bedste mulige skoleår og vilkår for børnene.