Overbygning

Overbygningen på Broby Friskole

Overbygning eller udskoling – kært barn, mange navne. Her på Broby Friskole kalder vi det overbygningen, når eleverne går i 7., 8. og 9. klasse. I de her år skal de unge mennesker nemlig – udover at blive dygtigere fagligt – forberede sig på, hvad de vil efter grundskolen. På Broby Friskole er vi med hele vejen, og sammen med dig støtter vi dit barn i at blive den dygtigste og bedste udgave af sig selv med gå-på-mod til det, fremtiden bringer.

Udover vores værdier – fællesskab, tillid, ligeværd og udvikling – prioriterer vi trivsel og dannelse meget højt. Gennem en åben tilgang til eleverne (og forældre) forsøger vi at skabe det bedst mulige læringsmiljø, hvor eleven kan føle sig tryg og udvikle sig i fællesskab med andre elever og lærere.

Tæt samarbejde mellem forældre, lærere og elever

Vejen til en god skolegang er gennem en åben og tryg kommunikation. Både mellem skolen og dig som forælder og mellem lærer og elev. På vores friskole er det en høj prioritet, at der er en tæt relation mellem lærere og elever. Da vi er en mindre skole og har maksimum 22 elever i hver klasse, er der plads til alle. Vi skaber den gode relation gennem humor og rummelighed, og der er plads til at yde omsorg for eleverne, så de får en tryg skolegang.

Som forælder til et barn på Broby Friskole skal du være indstillet på at blive en del af dit barns skolegang. Det kan være i form af opbakning til initiativer (både arrangeret af skolen, eleverne eller andre forældre) og deltagelse i sociale arrangementer og aktiviteter. Det gælder også i forhold til at gå i dialog med skolen, hvis der er behov, så vi sammen kan sikre dit barns trivsel.

Ny elev i overbygningen?

Som ny elev i overbygningen kan det være overvældende, når man skal starte på en ny skole. Man skal ind i nye rutiner, lære skolen at kende, få nye venner, blive fortrolig med lærerne og alt det andet, der også hører med til at gå i skole. På Broby Friskole gør vi meget for at sikre, at nye elever får en god start på skolen.

 

Inden start har vi en gensidig prøveuge, hvor eleven kommer ud og er med på skolen. Her kan vi som skole og eleven få en idé om, om vi er et godt match. Efter skolestart bliver eleven tilknyttet 1-2 elevkammerater i klassen, som er med til at sørge for en god indkøring. Efter kort tid som ny på skolen afholdes der et møde med eleven, lærere og forældre, hvor vi tager en status.

Skoledagen som elev på overbygningen

Når skoledagen ringer ind, og eleverne skal møde til undervisning, er det intet problem for de ældste selv at finde vej til skole. Bor I uden for byen, er det nemt at hoppe på bussen, der stopper lige ude foran skolen.

Skoledagen på Broby Friskole byder hver dag på morgensamling, hvor vi styrker fællesskabet ved at synge fællessang. Udover de almindelige skolefag har vi madkundskab som et obligatorisk praksisfagligt valgfag. Her bliver eleverne undervist af vores lærer, der er uddannet kok. Der tilberedes gastronomiske delikatesser i køkkenet og i vores udendørs madlavningshytte, der er oplagt til spændende madeksperimenter.

På vores skole har vi én klasse per årgang. I stedet for parallelklasser styrker vi fællesskabet med venskabsklasser og naboklasser. Her er henholdsvis 6. og 7. klasse og 8. og 9. klasse naboklasser. Det betyder blandt andet, at deres klasselokaler og fællesområder er ved siden af hinanden. Både venskabsklasserne og naboklasserne er med til at styrke elevernes ansvarsfølelse og give mulighed for at danne venskaber på tværs af årgange.

UU-ansvarlig, praktik & studieture

Det er vigtigt for os, at vores elever bliver klædt på til fremtiden og kommer godt videre fra grundskolen. I løbet af overbygningen skal eleverne på brobygning, hvor de kommer ud og får snust til, hvad de forskellige uddannelser byder på. Eleverne kan også vælge at komme i praktik i en virksomhed, hvor de virkelig kan få lov at afprøve en uddannelsesretning. Sammen med skolens egen UU-ansvarlige sørger vi for, at eleven er klædt godt på til livet efter grundskolen.

Udover den faglige dannelse byder overbygningen også på social dannelse. Det sker blandt andet, når eleverne drager på studieture. I 7. klasse går turen til Bornholm. I 9. klasse skal eleverne på den længe ventede skilejrskole, som foregår sammen med eleverne fra vores 10. klasse på Broby Sportsefterskole.