Lejrskoler

Lejrskoler

Vores klasser kommer som hovedregel afsted på en sommerlejr/tur på alle klassetrin. Dog med en enkelt undtagelse.

Omfang:

Der afholdes én lejrskole pr. skoleår for alle årgange undtagen 8.klasse. Klasserne tildeles følgende antal overnatninger:

● Bhk/1.klasse – 1 overnatning på skolen
● 2./3. klasse – 2 overnatninger
● 4./5. klasse – 2 overnatninger
● 6./7. klasse tur til Bornholm som afholdes hvert 2.år – så eleverne enten kommer afsted i 6. eller 7.klasse
● 8.klasse – ingen lejrskole 9.klasse, men skitur til Østrig

 

Økonomi:

Lejrskolerne finansieres ved delvis forældrebetaling. Skolens bidrag er betaling af lærernes arbejdstid samt et tilskud pr. elev

Der må maksimalt opkræves følgende beløb af forældrene:

Bhk/1.klasse – 100,-kr. pr elev 2./3. klasse – 200,-kr. pr. elev 4./5. klasse – 300,-kr. pr. elev 6./7. klasse – egenbetaling

9. klasse – finansieres over skolepengene

6./7. klasse tjener penge ved bl.a. tombola ved julefesten, boder ved byfesten og salatbar ved grill-festen.

Lærkedal

En fælles udflugt for alle elever på friskolen. Her cykler vi til naturområdet Lærkedal. De mindste kører i busser. Her er der fælles sociale aktiviteter ligesom vi griller og hygger os i fællesskab.