Indmeldelse

……Optagelsesprocedure

Broby Friskole har max 20 elever i 0.-6- klasse og max 22 elever i 7.-9. klasse.

0. klasse

Indskrivning i de kommende 0. klasser foregår løbende.

Nå vi har modtaget en indmeldelse, modtager man en mail om, at man er registreret på skolens venteliste til den pågældende klasse.

I efteråret før skolestart kontaktes de familier der har børn stående som de øverste 20 på ventelisten, med henblik på opstart i SFO-klassen 1. april.

Er der ikke plads i den aktuelle klasse man er skrevet op til, modtager man en mail om at klassen er fyldt op, og om man ønsker at blive stående på ventelisten.

Hvis klassen er fyldt op, og det efterfølgende viser sig, at der er en plads i klassen, kontaktes de familier med børn der står på venteliste, i den rækkefølge de er registreret.

Skolen har søskendegaranti.

Optagelses i skolens øvrige klasser:

Hvis man ønsker en plads i en af de eksisterende klasser, udfyldes indmeldelsesblanketten og man kontakter skolelederen.

Hvis der er plads i den pågældende klasse inviteres barnet og forældre til en samtale og en rundvisning på skolen. Herefter besluttes det, om skolen og familien ønsker en ”gensidig prøveperiode”, som er en uge hvor barnet prøver at gå i klassen. Både skolen og familien vil på den måde få mulighed for at fornemme om der er et match, og om Broby Friskole er det rigtige valg.

Hvis der ikke er plads i den pågældende klasse skrives man på venteliste.

Step 1 of 3