Engageret ildsjæl og lærer som vil være med til at udvikle og sætte aftryk på skolens 10.klasse.

Er du en dygtig og innovativ lærer, som nyder samspillet med unge mennesker, kan se det fantastiske i elevers forskelligheder og ser relationsarbejdet som en naturlig del af lærergerningen. Så tilbyder vi her et spændende job.

Du skal være en af de gennemgående figurer i skolens 10.klasse. I vores 10.klasse lægger vi vægt på elevernes dannelse og personlig udvikling, som foregår I trygge og nære rammer.  Vores 10.klasse er et læringsrigt miljø, hvor det forpligtende fællesskab er en selvfølge, og som hviler på de Grundtvig/Koldske skoleværdier.

Udover lærergerningen skal du have lyst og blik for at videreudvikle vores 10.klasse koncept, så vi i fremtiden stadig vil være et attraktivt 10.klasses tilbud. Du skal være med til at skabe de gode historier, gøre os synlige for områdets unge samt have fingeren på pulsen ifht. ungdomskulturer.

Du bl.a. kunne varetage følgende opgaver.

  • Dansk i 10.klasse
  • Engelsk og kulturfag i udskolingen
  • Promovering af skolens 10.klasse
  • Pædagogisk og faglig udvikling af vores 10.klasse

Vi hører naturligvis gerne hvad du ellers kan tilbyde.

Du skal kunne praktisere klasseledelse, være robust og have faglige ambitioner samt have lyst og eller erfaring med at arbejde med relationspædagogik.

Du skal være indstillet på et tæt fællesskab med elever, forældre og kolleger.

Hvad får du:

Da vi er en kombineret skole med en tilknyttet efterskole får du gode faciliteter og mange gode kollegaer på en skole med over 50 ansatte.

Du får en værdibaseret arbejdsplads med plads til gode initiativer

Du får 200 positive og livsbekræftende børn i din hverdag

Et fagligt og pædagogisk miljø med stor mulighed for sparring og udvikling

Hvem er vi:

Broby Friskole er en del af en kombineret skole med tilhørende efterskole fordelt med 140 elever i efterskolen og 200 børn i friskolen. Vi har en fuld integreret SFO med ca. 80 børn og 0.klasse til 10.klasse.

Vi ligger ca. 20 km fra Odense og Faaborg og tilhører Faaborg/Midtfyn kommune.

Broby Friskole er en grundtvig/koldsk friskole. Du vil møde en udviklingsorienteret skole, som arbejder efter at skabe den bedst mulige skole for vores børn og unge. Kulturen på Broby Friskole er uhøjtidelig, tillidsfuld og med fokus på fællesskabet. Vores medarbejdere er engagerede og ambitiøse, og vi har de senere år lagt energi i, at sammensætte et stærkt lærerteam, som du skal være en del af.

Stilling ønskes besat pr. 1.august 2021

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:

Forstander Ulrik Lind 27 45 57 77 eller afdelingsleder Peter Møller Nielsen 40 51 20 63

Stillingen er en fuldtidsstilling og løn og ansættelse sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og LC.

Ansøgning og CV skal være os i hænde senest mandag den 03.maj og bedes sendt til job@brobyfriskole.dk  MRK.10.klasse ét samlet pdf-dokument. Samtaler forventes afholdt i uge 19.

 

Relationsstærk holdspiller, som brænder for lærergerningen i primært matematik og naturfag på mellemtrinnet.

Vi søger en livsglad personlighed, som ser relationsarbejdet som en naturlig del af lærergerningen.

Du skal kunne se det positive i dine medmenneskers forskelligheder, kunne bygge bro mellem skole og hjem, samt at ville skolens fællesskab.

Fagene der ønskes dækket er: matematik og naturfag. Derudover skal du have mod på at dække andre fag, måske indskolingsengelsk eller design, men vi hører gerne hvad du ellers kan tilbyde.

Du skal kunne praktisere klasseledelse, være robust og have faglige ambitioner samt have lyst og eller erfaring med at arbejde med relationspædagogik.

Du skal være indstillet på et tæt fællesskab med elever, forældre og kolleger hvor teamsamarbejde er en vigtig del af den daglige praksis.

Hvad får du:

Da vi er en kombineret skole med en tilknyttet efterskole får du gode faciliteter og mange gode kollegaer på en skole med over 50 ansatte.

Du får en værdibaseret arbejdsplads med plads til gode initiativer

Du får 200 positive og livsbekræftende børn i din hverdag

Et fagligt og pædagogisk miljø med stor mulighed for sparring og udvikling

Hvem er vi:

Broby Friskole er en del af en kombineret skole med tilhørende efterskole fordelt med 140 elever i efterskolen og 200 børn i friskolen. Vi har en fuld integreret SFO med ca. 80 børn og 0.klasse til 10.klasse.

Vi ligger ca. 20 km fra Odense og Faaborg og tilhører Faaborg/Midtfyn kommune.

Broby Friskole er en grundtvig/koldsk friskole. Du vil møde en udviklingsorienteret skole, som arbejder efter at skabe den bedst mulige skole for vores børn og unge. Kulturen på Broby Friskole er uhøjtidelig, tillidsfuld og med fokus på fællesskabet. Vores medarbejdere er engagerede og ambitiøse, og vi har de senere år lagt energi i, at sammensætte et stærkt lærerteam, som du skal være en del af.

Stilling ønskes besat pr. 1.august 2021

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:

Forstander Ulrik Lind 27 45 57 77 eller afdelingsleder Peter Møller Nielsen 40 51 20 63

Stillingen er en fuldtidsstilling og løn og ansættelse sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og LC.

Ansøgning og CV skal være os i hænde senest mandag den 03.maj og bedes sendt til job@brobyfriskole.dk i ét samlet pdf-dokument. Samtaler forventes afholdt i uge 19.

Indskolingen

Indskolingen på Broby Friskole

Læs mere