Jeg vil gerne melde mit barn ind i Broby Friskole

Underskrift 

Det er en forudsætning for barnets indmeldelse på skole, at forældremyndighedsindehaverne er enige om at melde barnet ind på skolen. Derfor er det et krav, at begge forældremyndighedsindehavere skriver under på denne blanket, hvis der er fælles forældremyndighed.
Hvis den ene forælder har den fulde forældremyndighed, er det kun denne forælder, der skal skrive un-der på blanketten. Skolen kan kræve dokumentation for besiddelse af forældremyndighed.
Sker der i løbet af barnets skolegang ændringer i forældremyndighedsretten, er forældrene forpligtet til at informere skolen herom.

Læs mere om oplysningpligt