Referat bestyrelsesmøde den 26.10.2021

1 Referat
Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt.

2 Opfølgning MUS
Udsat

3 Skolenyt
Friskolen: Mette Marstrand føler sig godt modtaget af alle. Hun har prøvet at lære elever og ansatte at kende den første tid. Mette er startet med at kigge på strukturen i friskolen.
Hun vil holde miniMUS med alle ansatte, og hun har mødtes med tilsynsførende.
Fagligt står terminsprøverne for døren.

Efterskolen: Har haft musical, det var en rigtig god uge.
Der er pt 162 elever indmeldt og ca. 40 på venteliste til det kommende skoleår.
Der er afholdt pædagogisk udvalgsmøde.
Terminsprøver i start november samt en kort lejrtur i slut november.

SFO:

4 Renovering af køkken
Der er indhentet 2 tilbud på forskellige løsninger og der er kontaktet et rådgivende ingeniørfirma.

5 Generalforsamling
Hvad gør vi for at få flere folk til huse?
Forslag: Fællesspisning før generalforsamling.
Nedsat et udvalg: Jesper R. og Hans Henrik

6 Udvalg
Lønudvalg: Per og Troels
Byggeudvalg: Troels og Peter
Ansættelsesudvalg: Rikke og Helle
Exitudvalg: Helle og Peter
Strategiudvalg: Per, Lars, Rikke Mikkel

7 Bestyrelsesmøde i Ollerup Ulrik melder deltagere til.

8 Bestyrelsens punkt
Q 3 blev gennemgået

9. Evt.

Næste bestyrelsesmøde: Onsdag d. 1. december kl. 18.00