Referat bestyrelsesmøde den 26.10.2022 


Deltagere: Hans Henrik Jørgensen, Ulrik Christiansen, Rikke Iversen, Ricky Bennetzen, Lykke Johansen, Rikke Thrane, Lars Lykke Larsen, Mette Marstrand, Mikkel Røssel, Lena Heidtman, Stina var med i stedet for Stine og Jesper Vang Rask
Afbud: Julie Asmussen, Helle Rex

1 Referat
Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt med digital signatur.

2 Status fra skolerne

Friskolen:
Emneuge ”De 17 verdensmål” i børnehøjde.
Ressourceteam, Mia, Camilla, Lasse og Mette M., fokus på hvordan kan vi som skole bruge dem.
Afviklet samtaler vedr. den nye stilling i friskolen.

SFO:
Der er fokus på morgenrutiner, og overlapning fra skole til SFO, for at få ro og tryghed. Tirsdag og torsdag laver 3. kl. noget andet end resten af SFO.
Forårsklassen kommer til infomøde i november.
Indsats omkring forventninger til forældre.
3. november kl. 15.00 kaffe i SFO Syng Spis og Snak arrangement.

Efterskolen:
Det er et godt hold, som stempler ind i de rammer vi giver dem.
Har lavet en trivselsundersøgelse med eleverne i efterårsferien, i samarbejde med forældrene. Den viser indtil nu at dem der har svaret trives godt og har det godt.
Der er stoppet 11 elever og startet 7 igen, og der er besøg af flere der gerne vil ind, så pt er der 148 elever i huset.
Der har været afviklet musical – blev spillet for fulde huse torsdag aften og fredag.
Halloweenaften og der er arrangeret et Knæk Cancer bingo arrangement som er helt elevarrangeret.
Kigget på ny bålhytte som er finansieret blandt andet af Nordea fond.

3 Skolepenge
Friskolen 23/24 Skolepenge 1.125, 11 rater – 2. barn 845,-, 3 barn gratis
SFO: Stigning kort eftermiddag + 25,- kr

4 Intelligent varmestyring
Vi har indhentet 2 tilbud. Har indhentet oplysninger fra andre skoler hvordan deres oplevelse er, positive tilbagemeldinger.
Indhenter lidt flere tilbud og løsninger fra andre forhandlere.

5 Bestyrelsens punkt
Gennemgang af 3. kvartals regnskab.
Sendt ud til de fratrådte omkring exit interview.

6. Evt.

Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag d. 13. december kl. 18.00