Referat bestyrelsesmøde den 22.10.2020


Deltagere: Ulrik Christiansen, Charlotte Andresen, Hans Henrik Jørgensen, Rikke Iversen, Lars Lykke Larsen, Maria Kejser, Ricky Bennetzen, Helle Rex, Stine Hjortø og Troels Sylvest
Afbud: Per Crone, Lykke Johansen og Peter Dalsgaard

1. Referat Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt

2. Skolenyt

Friskolen:
3 nye lærere kommet godt i gang.
Startet 2 nye elever i 10. kl. og 2 nye elever i øvrige klasser.
Julefest for forældre/søskende er aflyst. Juleugen bliver kun for elever, lærerne arbejder på at finde formen på juleugen, så den kan fungere på trods af corona restriktioner. Lucia – eleverne må ikke komme i kirken, ny form findes også her, evt. gå for efterskolen.
Der afholdes snart strategi weekend for ansatte tema er grundtvig-kold, fokus på kreativitet og musik.

Efterskolen: Corona fylder en del – primært for lærerne, mindre for eleverne.
Musical uge flyttet til sidste uge i november, hvis det ikke er tilladt at have tilskuere, må en ny planlægges. Hvis der må komme tilskuere, deles de op, halvdelen af forældrene en dag resten en anden, og derefter for friskolen.
Glade elever, glade for hinanden. Afstand er en løbende udfordring, 20 efterskoler i landet har haft alle sendt hjem – det er noget vi skal gøre alt for at undgå.
5 elever er gået ud i perioden fra sommer til nu, 3 nye er startet, en mere kommer på besøg.
Efterskolernes dag blev aflyst, i stedet er der fuld gang i rundvisninger nærmest dagligt, det kræver ekstra lærerressourcer. Skolen valgte at følge op på alle tilmeldte til efterskolernes dag – så snart det stod klart at den blev aflyst, og har lavet aftaler om rundvisning med alle der ville, det får vi stor ros for – eleverne er super gode til at vise rundt.
Vi hører om flere og flere der får skolen anbefalet via andre.
Efterskolen er allerede nu næsten fyldt op til skoleåret 2021/22.

SFO: Der er afholdt samtaler.
Stiller skarpt på pædagogisk praksis.

3. Kompetenceudvikling Oplæg delt rundt.
ICDP – relations pædagogik er primært støttet af fondsmidler. Kursus for alle lærere – der bestod af 6 uddannelsesdage + afsluttende opgaver. Efterfølgende timer med video og supervision.

4. Corona-nyt Efterskolens korte lejrture med 3 overnatninger – er aflyst afløses af endagsture.
Frustration for lærerne alt kan ændre sig i sidste minut og ændre alle planer. Men det er vilkårene for alle.
Kan det bruges positivt til at tænke anderledes omkring planer og traditioner. Være mere proaktive.
Skituren flyttes til 24. januar for at undgå overlap med andre skoler, den er også lige nu i risiko for at blive aflyst.

5. Skoleregler for overbygningens ophold udenfor skolen Overbygningen på friskolen: I stedet for at opstille flere regler, bør man måske overveje at vende tanken rundt – hvordan gør vi det ekstra fedt at være overbygningselev på friskolen?
8.-9. kl. er lidt klemt i forhold til opholdssteder at være i pauserne, der er rummet under trappen.
Der kigges på muligheder omkring rummet under trappen, indretning osv.
Beslutningen om at eleverne ikke må gå i Brugsen i skoletiden forbliver indtil corona-restriktioner ophører. Derefter tages det op igen.

6. Bestyrelsens punkt
Budgetopfølgning Q3
Lokalløns forhandling Gennemgang af 3. kvartals regnskab.

7. Evt. Den nye bygning på den anden side: Der indrettes styrketræning, cross fit og et loungeområde.
Toiletter i friskolebygningen.
Elevrådet skal synliggøres mere.
Jargonen mellem friskolen og efterskolen, elever og lærere.

Næste bestyrelsesmøde: Torsdag d. 5. november 2020 kl. 19.00.