Referat bestyrelsesmøde den 12.05.2020

Deltagere: Ulrik Christiansen, Charlotte Andreasen, Hans Henrik Jørgensen, Rikke Iversen, Peter Dalsgaard, Lars Lykke Larsen, Helle Rex, Lykke Johansen og Per Crone
Afbud: Charlotte Hansen, Jesper Hoppe, Stine Hjortø og Ricky Bennetzen


1 Referat Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt

2 Skolenyt
Friskolen: Gået godt med genåbning af 0-5. kl. i friskolen, klarer procedurer for hygiejne og afstand godt. I gang med at skulle åbne op for 6.-10. kl., undervisning evt. forskudt da der bliver tryk på skolen. Godt gang i den virtuelle undervisning for de store elever, fungerer efter omstændighederne godt. Alle lærere på skolen efter delvis genåbning, så den virtuelle undervisning har foregået fra skolen.
Efterskolen: Virtuelle undervisning har været kørende fra dag 1, der har været fokus på elevdeltagelse og fravær. Prioriteret den faglige undervisning og aftenarrangementer, feks banko, musikquiz, køkkentjansen, elevquiz og meget andet.
Mistet 3 elever i corona perioden.

3 Evaluering af bestyrelsens arbejde Udskudt til næste bestyrelsesmøde.

4 APV Opsamling og gennemgang af skolens APV.
Arbejder videre med støjniveau i SFO og spisesalen.

5 Køb af ejendom Skolen arbejder i at købe ejendommen overfor uden byggegrunde, men med forkøbsret på byggegrundene. Budget fremlagt omkring finansiering af inventar og istandsættelse af bygningen.

6 Fastsættelse af skolepenge efterskolen 21/22 Efterskolen er fastsat til kr. 2.550,- pr uge i 42 uger.

7 General-forsamling Ny dato tirsdag d. 16. juni – hvis det pga corona ikke er muligt at mødes på skolen bliver generalforsamlingen virtuel.

8. Fagplaner Udsat til næste bestyrelsesmøde

9. Bestyrelsens punkt

10. Evt. Lasse Andersen som er friskolelærer har lejet den gamle forstanderbolig.
Skolen har 110 års fødselsdag d. 1. juni.

Generalforsamling tirsdag d. 16. juni kl 19.30, bestyrelsen mødes 17.30.