Referat bestyrelsesmøde den 16.06.2020

Deltagere: Ulrik Christiansen, Charlotte Andreasen, Hans Henrik Jørgensen, Rikke Iversen, Peter Dalsgaard, Lars Lykke Larsen, Helle Rex, Lykke Johansen, Charlotte Hansen, Stine Hjortø, Ricky Bennetzen og Per Crone
Afbud:

1 Referat Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt

2 Skolenyt Friskolen: Hannah har sagt sin stilling op, så der vil være en omrokering i fagfordelingen til næste år.
16 kommende 10 klasses elever mødes til arrangement i dag d. 17.06.20.
Efterskolen: Eleverne er tilbage, svært med de nye regler og omstændigheder, men efter en uges tid har de vænnet sig til det, og det går rimelig godt. Man er i familiegrupper og må kun besøge dem i ens egen familiegruppe.
Travlt med alle de arrangementer der blev udskudt i forbindelse med corona.
Det nuværende forældrehold inviteres til at se gymnastikopvisning, så eleverne får lov at vise deres gymnastik frem.
Skoleafslutningen bliver lidt anderledes pga. forsamlingsforbudet.3 er stoppet i coronatiden.
Sommercamp bliver afholdt med fint deltagerantal.
SFO: De holder åbent uge 27, 31 og 32.

3 Evaluering af bestyrelsens arbejde Gennemgang og ajourføring af bestyrelsens årshjul.
Per Crone skal redigere årshjulet.

4 Vedligeholdelsesplan Vedligeholdelsesplan for bygningerne for 2021 gennemgået og prioriteret efter hvad der er mest nødvendigt.

5 Personalepolitik Udskydes til næste møde

6 Indholdsplan/årsplan Årsplan 2020/21 med 42 uger + 1 uges Landsstævne blev godkendt.

7 Bestyrelsens punkt Udskudt pga generalforsamling.

8. Evt.