Bestyrelsesmøde den 15.06.20211 Referat
Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt.

2 Skolenyt

Friskolen: Har afviklet dagsture til forskellige steder såsom Djurs Sommerland, Tivoli mm.
Er i fuld gang med at afvikle de skriftlige prøver.
Ansat Thomas, som skal have matematik i både 4. kl. og 7. kl.
Har genopslået stillingen til 10. kl.
Der har været afholdt møde i 7. kl. omkring lærerskift.
Vi skal dyrke faglig sparring meget mere, det er givtigt.
Ingen grillfest i år men rundboldturneringen bliver til noget.

Efterskolen: Ikke flere restriktioner – bortset fra tests, det er dejligt.
I gang med prøverne, det går godt, årskaraktererne ophøjes, men det har ikke gjort at eleverne ikke går til den.
Efterskolen har været på lejrskole på SeaWest, det var en kæmpe succes. De er nu i gang med gymnastikopvisninger. Det er godt med gode og fælles oplevelser.
Efterskolen er fyldt til næste skoleår, og tæt på at være fyldt op med piger i 10 kl. 2022/23.
Vi har ansat Kirstine, til matematik, fysik og idræt.

SFO: Afslutning med 3. kl., rundbold og hygge.
Forårs SFO trives godt.

3 Personalepolitik

Personalehåndbogen er et dynamisk dokument som ændres med tiden, der skal tilføjes noget omkring skolens rygepolitik.
Ulrik modtager evt. ændringer/tilføjelser inden sommerferien.

4 Personaletrivsel

Gennemgang af APV.
Er det de rigtige ting der bliver spurgt til?
Lovgivningsmæssigt hvert 3. år.
Vi følger årshjulet som beskriver hvordan og hvornår.
Skal huske at lave en evaluering med nogle ansatte næste gang.

6 Bestyrelsens punkt


7 Evt.

Den udskudte generalforsamling bliver midt september 2021.
Morgensang og samling genindføres i friskolen fra næste skoleår, starter allerede nu.
Mange virksomheder har besluttet ikke at tage praktikanter i år pga. corona.
Næste bestyrelsesmøde: Efter sommerferien