1 Referat
Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt med følgende tilføjelse:
Maria Keyser holder orlov fra bestyrelsen pga. ansættelse i Forårs klassen Troels Sylvest træder ind imens.

2 Skolenyt
Friskolen: Hele skolen er nu tilbage – det går godt – men det er en svær øvelse at komme tilbage både for lærere og elever efter corona nedlukningen, men der arbejdes på det og alle gør det godt.

Afviklet skriftlige prøver.

6. kl. har været i Legoland inviteret af kommunen.

8. kl. har haft praksisfagligt forløb.

9. og 10. kl. skulle have været på tur – det er aflyst pga corona, de kommer på endagsture i stedet.

Skal i gang med ansættelser på friskolen, lærergruppen er med i processen.

Fokus på 10. kl. – får hjælp udefra til at få flere elever ind.

Efterskolen: Status fuldt hus til 2021/22 men vi er igennem ventelisten på 10. kl. – har venteliste til 9. kl.

Emil Stabil har været og underholde elevflokken,

d. 26. maj tager de til Lalandia – der er derudover planlagt en lejrtur, som vi håber kan blive til noget, men det vides ikke endnu.

Konsulent inde over ansættelse af ny leder til efterskolen.

SFO: Forårs klassen er godt i gang, Maria Keyser og Helle står for forårs Sfo’en – de er et godt team.
Det er en god og glad klasse.

3 Fastsættelse af skolepenge efterskolen 2022/23 Efterskolens skolepenge 2022/23 - 2.600,- i 42 uger.

4 Vedligeholdelses-planer Ulrik gennemgik den kommende vedligeholdelsesplan i prioriteret rækkefølge i forhold til skolens bygninger.
Både de store ting som er over flere år og den daglige drift.

5 Godkendelse af fagplaner Efterskolens indholdsplan beskriver hvad vi laver i de uger eleverne er her – den ligger på skolens hjemmeside.
Ulrik (forstander) er af bestyrelsen blevet bemyndiget til at godkende indholdsplanen.

6 Årets fokuspunkter Punktet udskydes til den nye bestyrelse er på plads.

7 Bestyrelsens punkt Budgetopfølgning Q1

8 Evt. Generalforsamlingen rykkes pga corona restriktioner til efter sommerferien.


Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag d. 15. juni