Referat bestyrelsesmøde den 13.12.2022 

1 Referat
Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt med digital signatur.

2 Skolenyt
Friskolen: Julefesten er godt overstået, den er blevet evalueret med alle parter. Juleugen op til julefesten gik også godt, nyt tiltag Juleløb rundt i byen.
Haft luciaoptog i kirken og høstgudstjeneste.

Sille Nordtorp er startet, det går godt og Lea er kommet tilbage efter barsel.

Elevrådet på friskolen er kommet fint i gang, de arbejder med bl.a. skolebod og frikvarterer.

Projektopgave i 9. kl. er i fuld gang.

SFO: Alt er godt, der bliver julet og hygget.

Efterskolen: Vi har fået sat nye sorteringsspande op ifm. nyt valgfag
”Bæredygtighed”.
Skift af valgfag, med nyt interval i forhold til tidligere år.

Nordea-projektet - køkkenpersonalet har været afsted på kursus, som er første fase i bæredygtighed, næste fase er etablering af udemiljø, måltidshus osv., det kommer til at ligge ved beach-volley banen, har haft møde med repræsentant fra savværk omkring opbygning af hytter osv.

Vi har afholdt en pædagogisk dag – fokus på arrangementer, give viden om dem og udvikle på dem, også i forhold til planlægning af skoleåret, for at give en fælles forståelse.

Pt. 145 elever på efterskolen.
God flok elever, passer på skolen.

Julemiddag d. 19. december med eleverne og juleafslutning med forældre d. 20. december inden efterskolen går på juleferie. Østrigsaften d. 16. januar, en aften med fokus på den kommende skitur til Østrig.

3 Varmestyring
Nordjysk Energirådgivning har afgivet tilbud.
Har søgt muligheder andre steder, men de kan ikke det samme som
Nordjysk Energirådgivning.
Bestyrelsen har besluttet at vi går med varmestyringsanlæg fra Nordjysk
Energirådgivning.

4 Vedligeholdelses planer
Vedligeholdelsesplan for 2023 gennemgået, Kenneth har lavet en plan for
2023.
Bestyrelsen efterspørger en vedligeholdelsesplan i steps og med prisoverslag, denne kommer med næste gang.

5 Budget 2023
Budget 2023 blev fremlagt og godkendt.

6.Bestyrelsens Punkt
Fået afholdt exit samtale med Dan.

7. Evt.
Ikke noget til dette punkt.

Næste bestyrelsesmøde: Torsdag d. 9. februar kl. 18.00