Referat bestyrelsesmøde den 10.02.2022 

Deltagere: Hans Henrik Jørgensen, Ulrik Christiansen, Rikke Iversen, Ricky Bennetzen, Helle Rex, Peter Dalsgaard, Lars Lykke Larsen, Lykke Johansen, Rikke Thrane, Mette Marstrand, Mikkel Røssel, Troels Sylvest, Stine Hjortø og Jesper vang Rask
Afbud: Per Crone

1 Referat
Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt.

2 Skolenyt
Friskolen: Vild coronauge – halvering af hele skolen elever og lærere, rigtig mange syge på en gang.
Hanne er startet i bla. 2. og 4. kl – det går godt.
Ny dreng er startet i 4. kl.
8. og 9. kl. har lavet projektopgave.
Tilbage med samling alle sammen, bare på et andet tidspunkt, det er kun tidspunktet der er på prøve.
Uge Sex – ”sex og samfund”, er blevet implementeret i det omfang det har været muligt.
Camilla AKT lærer er startet 1. februar.
Er ved at blive oprettet et ressourceteam, lige nu med fokus på ordblinde.

Efterskolen: 146 elever pt, har lige sagt farvel til 3 elever af forskellige årsager, 2 drenge er lige kommet ind.
Haft pædagogisk dag – som fremadrettet skal skabe ro og stabilitet i hverdagen i fagstrukturen.
Har gymnastikdage i øjeblikket – de skal vise deres gymnastik opvisning for første gang fredag inden vinterferien.
Skituren er blevet skubbet til uge 10 pga. corona, vi satser stadig på Østrig.
Skal have sat dato på ”Syng, Spis og Snak” – bliver nok i april.

SFO: Møde med Forårsklassen, mange forældre vi kender da det er søskende, vi starter med 18 elever.
Overlevering fra børnehaverne er startet.
Ved at blive lavet nyt køkken i SFO, så der kan være flere aktiviteter med børnene i køkkenet.
Holder børnemøder med børnene, så de får medindflydelse på aktiviteter.
SFO punkt/orientering om SFO er kommet på lærermøderne.

3 APV
Bestyrelsen har fået et link til skolens APV fra sidste gang – dengang var der fokus på det psykiske arbejdsmiljø.
Der skal laves en igen i år, vil tage udgangspunkt i samme spørgsmål, og medtage noget omkring corona også.

4 Igangværende handleplaner og indsatser
Plan for optagelse af elever på fri- og efterskolen.
Indkøringsplaner for nyansatte, så de føler sig velkomne og er klar til start og opfølgning efter start.
Hvem gør hvad og hvornår, så vi husker det hele, og alle ved hvad der skal gøres.

5 Salg af Vesterågade 37A
Besluttet at det skal sælges.

6 Køkken projekt
Plan gennemgået for renovering og ombygning af køkken.
Bruger Bent Brandt til inventar og indhenter tilbud på selve ombygningen og renoveringen af køkkenet.

7 Bestyrelsens punkt
Gennemgået foreløbigt regnskab 2021.
Generalforsamling d. 6. april.
Gennemgang af exit samtaler.

8 Evt
Evt. nedlukning af busrute 110 og 111??


Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag d. 15. marts (regnskabsmøde først)