Bestyrelsesmøde den 08.01.2019 kl. 19.00

Tilstede: Hans Henrik Jørgensen, Ulrik Lind, Charlotte Andresen, Charlotte Hansen, Rikke Iversen, Per Crone, Lykke Johansen, Lars Lykke Larsen, Ricky Bennetzen og Stine Hjortø, Peter Dalsgaard, Birgitte Hindse
Afbud: Jesper Hoppe

Dagsorden:

1 Referat 
Referatet blev godkendt 

2 Skolenyt

- Friskolen
Hanna er startet som ny friskolelærer.

- SFO
Der er ansat ny SFO leder fra 1. februar 2019.

- Efterskolen 
Julemiddag er gået godt, dagen efter var forældre og søskende til juleafslutning, gik godt.
Klar til Åbent Hus onsdag d. 9. januar 18-21, håber på godt fremmøde.
Tilmelding til 2019/20 er godt, 10. kl. er stort set optaget – stadig plads på 8. og 9. klasse.

3 ICDP
Ulrik samlede op på ICDP projektet. Selve undervisningen af lærerne er slut. Der skal laves et statusnotat til fonden.
Nu ligger der supervisions gange henover foråret.

3 Byggeri
Det skrider frem som det skal.
Man vil kunne komme op og kigge i den ene elevfløj til Åbent Hus.

4 Årshjul
Denne gang er emnet STRATEGI
Igen en diskussion af begrebet strategi – hvad skal bestyrelsen ind over og hvordan ligger det i forhold til årets gang.

5 Bestyrelsens punkt
Endelig godkendelse af budget .
Budget 2019 godkendt.

6 Evt
Årsmøde fra 1.-3. Marts 2019.
Køkkentjansen – kursus fra Efterskoleforeningen til køkkenet,
dannelsesprojekt omkring madlavning og inddragelse af eleverne i køkkenet.
Personalet i køkkenet skal afsted på kursus.
Skolen har tegnet abonnement med indkøbsforening, så man kan spare penge ved diverse indkøb bla. køkkenet.
Bestyrelsen har fået en henvendelse omkring problemer med lus i friskolen, der bliver bestilt materiale omkring bekæmpelse af lus til alle elever.