Referat bestyrelsesmøde den 8.12.2020 kl 19.00


Deltagere: Ulrik Christiansen, Hans Henrik Jørgensen, Rikke Iversen, Lars Lykke Larsen, Maria Kejser, Ricky Bennetzen, Lykke Johansen og Peter Dalsgaard, Helle Rex, Stine Hjortø og Troels Sylvest
Afbud: Per Crone, Charlotte Andresen

1 Referat
Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt

2 Skolenyt-corona situation

Friskolen:
Har sagt farvel til to lærere – har forlænget vikariaterne indtil sommerferien.
Louise er på barsel og har fået en dreng, vi har fået en praktikant ind i hendes vikariat.
Afholdt juleuge på en lidt anden måde pga corona – 3 dage med juleklip, banko og julesange virtuelt.
Stor søgning til friskolen, vi tager ind hvor der er plads, så det er dejligt.
Positiv respons på opstart i skolen.
Arrangeret info møde for 10. kl. d. 11. januar – været ude og hænge plakater op og sendt ud på nettet.
Der er afholdt skole/hjem samtaler.
Afholdt foredrag for friskolen og efterskolen, godt med fælles oplevelser.
Forskånet for corona – har haft et par enkelte tilfælde – kørt virtuelt forløb for dem der har været hjemme.

Efterskolen:
Charlotte Andresen (viceforstander)har haft corona - ingen andre smittet. Brugt meget tid på at få informeret hele vejen rundt.
Fuldt hold til skoleåret 2021/22 og der er venteliste.
Skituren er rykket til marts – så vi håber stadig.
3 dages lejrture i november– blev om konverteret til 1-dages ture rundt i landet, det var tiltrængt for eleverne og en god tur for eleverne.
148 elever pt.
Har været afholdt musical på lidt anden måde, med to forestillinger for forældre, med afstand og afspritning, fungerede ok.

SFO:
Har været ved byens bager som de plejer og de er i fuld gang med julegave produktionen. De har inviteret forældre til Hyttebo og afhente deres børn og julehygge lidt den sidste dag inden juleferien.
Har aftale med musikskolen om at lave musik og bevægelse med de mindste klasser.
Dorrit er tilbage igen efter hendes fravær pga armen.

3 Skolepenge friskolen 2021/22
0-9 kl. : 1.050,-
10. kl. : 1.295,-
Søskenderabat barn 2: 775,-
3. barn gratis
SFO: Ingen stigning 21/22

4 Renovering elevværelser
Renovere vinduer og facader på elevværelser ud fra spisesalen, der er indhentet tilbud 3 steder fra.
Bliver lavet i uge 6 + 7.

5 Gennemgang af årshjul
Ajourføring af årshjulet.
Besluttet at man kun afholder 6 bestyrelsesmøder om året.
Årshjulet skal justeres i forhold til det.

6 Bestyrelsens punkt
Budget 2021 blev gennemgået og godkendt.

7 Evt.
Strategiudvalg Der arbejdes med skolens strategier.
Begrebet VRIO – blev gennemgået i forbindelse med de to skoleformer.
VÆRDI – RARE/SJÆLDEN – IMITATION - ORGANISATION

Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag d. 2. februar 2021 kl. 19.00.