Deltagere: Hans Henrik Jørgensen, Ulrik Christiansen, Rikke Iversen Lykke
Johansen, Jesper Vang Rask, Ricky Bennetzen, Lars Lykke Larsen, Mette Marstrand, Lena Heidtman, Stine
Hjortø og Helle Rex
Afbud: Tr oels Brunholm, Mikkel Røssel, Julie Asmussen og Rikke Iversen

1 Referat
Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt med digital signatur.

2 Skolenyt

Friskolen:
MUS samtaler er lige gået i gang.
8. kl. skal i brobygning.
Friskolen har set efterskolens gymnastikopvisning. Musikskolen kommer i næste uge og afholder en koncert. Musikskolen afslutter et guitarforløb og et blæser-forløb.
Fagdag – dage hvor man har en klasse eller et fag en hel eller halv dag, gode dage hvor man kan fordybe sig lidt mere, og bryder skemaet. Fastelavn er tilbage for alle i skoletiden – det er en god dag, 8. kl. står for dagen.

SFO:
Gang i forårskrea.
Det at Forårsklassen starter fylder lige nu.

Efterskolen:
Elevtal status quo.
Gang med at planlægge 2023/24. Planlægger arrangementer i god tid. Ansættelsessamtaler, har ansat to nye lærere, Jannika og Lasse.
Slået stilling op til efterskoleleder, ansøgningerne begynder at komme ind.

3 Status på AKT
arbejde Camilla fremlagde indsatsplan omkring AKT på Broby Friskole. Overblik over tiltag 2022-2023
Camilla har fokus nu på klassemøder og teamudvikling. Gennemgik hvordan en tilfældig uge kan se ud for Camilla.
Bliver sat stor pris på at Camilla er på skolen og kan hjælpe og støtte både lærer og elever.

4 Generalforsamling 2023
Sendt invitation ud til generalforsamling d. 13. april med tilmelding via VIGGO.

5 Projekt legeplads
Ideoplæg for etablering af ny legeplads.
Der er inviteret 3 leverandører ind til at komme med deres forslag.
Der er noget entreprenør arbejde der skal klares inden selve legepladsen kan etableres.
Bliver et flerårigt projekt.

6. Bestyrelsens punkt

7. Evt.
Syng, Spis og Snak d. 15. marts
Bestyrelsen er inviteret til netværksmøde i friskoleregi på Hjemly, Jesper og Hans Henrik tager med.

Generalforsamling torsdag d. 13. april.
Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag d. 23. maj.