Referat bestyrelsesmøde den 07.09.2021

 
Deltagere: Hans Henrik Jørgensen, Ulrik Christiansen, Rikke Thrane, Rikke Iversen, Ricky Bennetzen, Helle Rex, Peter Dalsgaard, Lars Lykke Larsen, Lykke Johansen og Troels Sylvest
Afbud: Stine Hjortø, Per Crone

1 Referat
Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt.
 
2 Skolenyt
Friskolen: 
Er kommet godt i gang med 3 nye ansatte, konstitueret friskoleleder er Morten Petersen.
184 elever i friskolen – nedgang pga. at vi har droppet 10. kl. i år, og en lille 2. klasse pt. 
Der er ansat ny friskoleleder Mette Marstrand som starter 1. oktober 2021. 

Efterskolen: 2 nye lærere + ny leder, er alle kommet godt i gang.  
Har sagt farvel til 5 elever og 1 er kommet ind, så pt er vi 150 elever på efterskolen.
Som noget nyt er der nedsat et pædagogisk udvalg – tager til København til et oplæg omkring fremtidens 10. kl. ved Efterskoleforeningen.
God stemning i elevflokken.

SFO: De er tilbage i hverdagen. 
Har været i Kaptajn Gården og repræsentere skolen. 
Stillingsopslag til ny pædagog er slået op.
 
3 Præsentation af Rikke Thrane Præsentation af Rikke Thrane ny efterskoleleder ansat pr. 1. august 2021.

4
General-forsamling Mandag d. 20. september kl. 19.30.
 
5 Bestyrelsens punkt Q2 blev gennemgået, ser meget fornuftigt ud.
Vedligeholdelses plan gennemgået. 
Renovering af køkken og ombygning af varmeinstallation står for tur.

6 Evt. Bestyrelsesmøder bliver fremadrettet rykket frem til at starte kl. 18.00.
Fælles møde på Ollerup for bestyrelse og skoleledere d. 22. november.

Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag d. 26. oktober kl. 18.00