Referat bestyrelsesmøde den 06.11.2019

Deltagere: Ulrik Christiansen, Charlotte Andreasen, Hans Henrik Jørgensen, Rikke Iversen, Lykke Johansen, Peter Dalsgaard, Lars Lykke Larsen, Jesper Hoppe
Afbud: Helle Rex, Per Crone, Peter Dalsgaard, Charlotte Hansen


1. Referat Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt

2. Skolenyt

Friskolen: Personalet tager på rystesammen/pædagogisk tur kommende weekend. Lasse er startet i Emilies vikariat, Dorthe er startet i Lones barselsvikariat. Peter Møller har gang i noget evt. partnerskab med musikskolen. Fællesspisning i friskolen.

Efterskolen:
Der er værelsesflytning lige om lidt, meget spændte elever da det er første gang.
God periode med elever der er ved at falde til. 149 elever lige pt., starter en ny på mandag så er der fuldt hold igen.
Skal på den nye lejrtur i næste uge i 3 dage. Danny har sagt op, Mie og Emil har fået fuld tid.

SFO: Har haft arbejdsdag hvilket var en succes, 50 tilmeldte.
Holdt halloween i SFO. Starter svømning lige om lidt.

3. Byggeri Lyddøre bliver skiftet mens efterskolen er på lejrtur. Så skulle byggeriet kunne færdigmeldes.
Der er blevet plantet på skråningen ud mod Vesterågade af bestyrelsen.

4. Fastsættelse af skolepenge 20/21 Kommer på næste gang

5. Bestyrelsens punkt Gennemgang af 3. kvartals regnskab.

6. Evt. Der er gang i overvejelser omkring forstanderboligen.