Referat bestyrelsesmøde den 03.10.2019

Deltagere: Ulrik Christiansen, Charlotte Andreasen, Hans Henrik Jørgensen, Charlotte Hansen, Rikke Iversen, Ricky Bennetzen, Lykke Johansen, Per Crone,
Helle Rex, Peter Dalsgaard, Stine Hjortø
Afbud: Jesper Hoppe, Lars Lykke Larsen

1. Referat Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt

2. Skolenyt

Friskolen: Har ansat Lasse i Emilies barselsvikariat. Der er stoppet to piger i 6. kl. og 2 drenge er kommet ind i stedet, der er desuden startet en pige i 2. kl. og en 1 pige i 5. kl.

Efterskolen: God stemning blandt det nye elevhold, mange aktiviteter, forældresamtaler gik godt. 3 piger er stoppet – der er taget 2 drenge ind i stedet for.
Åbent Hus meget travlt havde 250 besøgende familier, en god dag. Vores nuværende elever fik meget ros for deres rundvisninger på dagen. Vælter ind med indmeldelser til de kommende år.
Allerede nu venteliste på 10. kl. drenge til 20/21. Næsten optaget af piger til 10. kl. også.

SFO: Har taget mobilpolitikken til sig – legetøjsdage er uden tablets og mobiler.
Arbejdsdag med 20 børn og familier der deltager.
Har lavet dreng/pige dag.

3. Byggeri Dansk Hal har været og skifte en dør som skal måles i forhold til støj, hvis det er nok, bliver samtlige døre skiftet.
Planter udendørs er også i gang, der skal plantes 12 træer som kommunen betaler, og derudover skal der ordnes og plantes på skråningerne.

4. Kompetence-udvikling Oversigt over kurser og uddannelse af personalet.
Opfordre personalet til at tage på kurser og blive inspireret og lære nyt.

5. Besparelser FMK Kommunen vil spare forårs sfo’en væk, så det tilskud der bliver givet i forhold til tidlig skolegang bliver sparet væk.
Bestyrelsen vil lave et høringssvar.

6. Bestyrelsens punkt

7. Evt Blev drøftet muligheder for grupperum for 8. og 9. kl. i friskolen.