Referat bestyrelsesmøde den 02.09.2020

Deltagere: Ulrik Christiansen, Charlotte Andresen, Hans Henrik Jørgensen, Rikke Iversen, Lars Lykke Larsen, Lykke Johansen, Maria Kejser, Ricky Bennetzen, Per Crone og Troels Sylvest
Afbud: Peter Dalsgaard, Helle Rex, Stine Hjortø

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt

2. Skolenyt

Friskolen: Ansat to nye lærere, Sabina og Lea, de er kommet godt i gang.
10. kl. pt 15 elever de er kommet godt i gang.
Corona fylder stadig i forhold til morgensang på forskellige tider, holde afstand og rengøring.
Pt 205 elever – starter 2 nye elever primo september.

Efterskolen: Kommet godt i gang, corona fylder også her i forhold til at holde afstand og familiegrupper. Vi startede 153 elever, 1 er stoppet, men der er kommet 1 ind i stedet, så holdet er fuldtalligt pt.
Elever bliver sendt hjem hvis de har symptomer for at blive testet.
2 nye lærere er ansat, Frederik som er årspraktikant og Silas som har erfaring med efterskole og friskole.
Med i ”Mee and Wee” – støttet projekt – omkring elevernes sociale aktiviteter.
Arrangementer kører, dog med corona forbehold.
Landsstævnet er aflyst/udskudt til 2022.

SFO: Startet godt op efter sommerferien, planlægger arbejdsdag – samarbejde med musikskolen.
Pt 84 elever i SFO

3. Budgetopfølgning Under bestyrelsens punkt

4. Markedsførings
budget Ulrik har lavet en lille oversigt over de markedsføringsmidler der bliver brugt, på hjemmesiden, facebook og google.

5. Personalepolitik Udkast lavet i Samarbejdsudvalget. God manual til blandt andet nyansatte så de kan få lidt kendskab til skolens personalepolitik.
Anbefales at få lavet en beredskabsplan ved nødsituationer på skolen.

6. Udvalgsposter Ansættelsesudvalg: Rikke Iversen og Maria Keyser
Lønudvalg: Per Crone og Peter Dalsgaard
Strategiudvalg: Per Crone og Lars Lykke Larsen

7. Bestyrelsens punkt Gennemgang af Regnskab og budget pr. 31.07.2020.

8. Evt.
MUS
Møde for bestyrelse og ledelse Mus skal flyttes i årshjulet til senere på året.

Der er møde for bestyrelse og ledelse på Ollerup d. 23. november 2020.

Bestyrelsesmøderne d. 4. nov. og 11. maj rykkes til d. 5. nov. Og d. 18. maj.
Næste bestyrelsesmøde: Torsdag d. 22. oktober 2020 kl. 19.00.