Referat bestyrelsesmøde den 01.12.2021 

Deltagere: Hans Henrik Jørgensen, Ulrik Christiansen, Rikke Iversen, Ricky Bennetzen, Helle Rex, Peter Dalsgaard, Lars Lykke Larsen, Lykke Johansen, Rikke Thrane, Mette Marstrand, Mikkel Røssel, Troels Sylvest, Stine Hjortø og Jesper vang Rask, Per Crone Christensen
Afbud:

1 Referat
Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt.

2 Skolenyt
Friskolen:
Gang i forskellige aktiviteter, kulturel rygsæk, ud i byen osv.
Praksisfagligt fag i 7-8 klasse ved at blive planlagt til foråret.
Et par lærere har været på ordblindekursus, og fået nogle gode redskaber til at hjælpe de ordblinde elever og lærerne der har ordblinde elever.
Julefesten er aflyst pga. corona – men der bliver julet på alle andre parametre på skolen.
Skolen søger en AKT lærer til februar.
Vi har ansat Hanne Jørgensen start 1. januar hun skal være i 4. kl.

Efterskolen:
Har været på 3 dages lejrture i november. Er ved at ændre lidt på processen omkring tilsynstimer.
Lige nu er der IBO og projektopgaver, hvilket der går meget tid med.
Så er vi i starten af julerierne ifm det tager skolen hensyn til den nye corona situation.
Der er i efterskolen nedsat et pædagogisk udvalg – der skal stå for en pædagogisk dag for lærerne.
Der er sagt farvel til 3 elever.

SFO:
Der bliver lige nu arbejdet med julegaver, juleløb i det fri og klasseledelse.
Fri- og efterskolen har søgt om tilskud til Projekt ”Syng-Spis-Snak”, vi afventer om vi kommer i betragtning, hvorefter form og dato bliver planlagt.
For alle ansatte gælder at der skal fremvises corona pas eller gyldig test på arbejdspladsen, dette er en af de restriktioner der er kommet fra staten ifm. med corona.

3 Skolepenge
Skolepenge 22/23
1.100,- kr. pr rate i 11 rater, 2. barn kr. 825,-, 3 barn og flere gratis.
Forårsklassen status quo – 865,- i 3 rater + SFO
SFO priser: uændret

4 Køb af nr. 64
Har besluttet at købe Vesterågade 64.

5 Drøftelse af strategi for elevoptag i friskolen
Hvordan optager vi elever?
Hvilke parametre, hvorfor og hvordan?
Hvad forpligter man sig til?
Hvad vil det sige at være friskoleforældre/børn?

6 Bestyrelsens punkt
Budget 2022 godkendt.

7 Evt.
I forhold til køkkenombygning og renovering:
Der er et rådgivende firma inde over, de laver detaljerede planer og tegninger for renovering og ombygning.


Næste bestyrelsesmøde: Torsdag d. 10. februar kl. 18.00