Referat bestyrelsesmøde den 10.12.2019

Deltagere: Ulrik Christiansen, Charlotte Andreasen, Hans Henrik Jørgensen, Rikke Iversen, Lykke Johansen, Peter Dalsgaard, Lars Lykke Larsen, Jesper Hoppe, Helle Rex, Per Crone, Charlotte Hansen, Ricky Bennetzen og Stine Hjortø
Afbud:

1 Referat
Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt

2 Skolenyt
Friskolen: Strategitur med formålet at ryste alle ansatte bedre sammen.
Fællesspisning med over 200 deltagere, planlægger en til i foråret.
Juleuge med fest og luciaoptog.
Der promoveres for 10. kl., og der er infomøde d. 13. januar kl. 17.
Kommet 6 nye elever og der er 1 der er gået ud for at tage på efterskole.

Efterskolen: Debut på kort lejrtur her i november, 3 forskellige steder, gode ture alle 3, har lavet evaluering på turen med eleverne.
148 elever pt.
Der er venteliste til 10. klassetrin skoleåret 2020/21. Stadig få pladser til 8. og 9. kl.

SFO: Står på jul, en lidt anden jule bazar end normalt.
Børnene har været ved byens bager på skift og bage og har svømning som fast mulighed indtil april 2020.

3 MUS
Samtaler friskolen Oplæg fra Ulrik omkring de medarbejder udviklings samtaler der har været afholdt i friskolen.

4 Årshjul 2020
Gennemgang af årshjulet om der er rettelser til den eller noget der skal flyttes rundt på i forhold til årets gang. Justerer datoer for bestyrelsesmøder i forhold til mødets tema.

5 Fastsættelse af skolepenge
Skolepenge i friskolen 2020/21:
0.-9. kl. 1.025,- kr. i 11 rater – 2 barn kr. 760,-
10. kl. 1.270,- i 11 rater

SFO:
Kort eftermiddag stiger med kr 25,-

6 Bestyrelsens punkt
Gennemgang og budget 2020 blev godkendt.
Drøftet strategi for efterskolen og friskolen.
Strategimøde for bestyrelsen d. 5. februar kl. 17.00.

7 Evt.
Vi har fået den endelige ibrugtagningstilladelse fra kommunen til de nye elevboliger.
Undersøges om hjertestarteren kan rykkes udenfor, så man kan komme til den efter kl. 22.00.

Næste bestyrelsesmøde d. 4. februar.