Matematik i 1.-3. klasse

Matematikkens-hus i 1.-3. klasse.
I bh. klassen har eleverne været ude og samle materialer ind og det første spadestik er taget til huset. Et fundamentet skal bygges i indskolingen og være bærende for det videre liv i matematikken. Matematikkens base åbner nye områder for eleverne, som de ikke har arbejdet med før og den vej ind i matematikken skal være så rig på matematiske oplevelser/opdagelser at fundamentet bliver så stabilt, som overhovedet muligt.

Tal og størrelser
Former og dimensioner
Data og chance
Mønstre og sammenhæng

Hvert af de fire områder er selvstændige matematiske forløb struktureret efter det, vi har kaldt undervisningshjulet. Forløbende er bygget omkring en kontekst, som appellerer til elevernes fantasi. Alle de faglige spørgsmål som "Hvor mange er der?", "Hvad koster den?", "Hvor mange er der i alt?", "Hvordan ser den ud?" bygger på behov, ønsker, nysgerrighed og dilemmaer hos medlemmer af Familien Tal.

Undervisningshjulet i indskolingen 1.-3. klasse gennemløber fire faser:
Fase 1: Forhåndserfaring gennem værkstedsarbejde.
Fase 2: Kontestforståelse gennem oplæste og diskuterede historier om Familien Tal.
Fase 3: Opgaveløsning – fordybelse og træning.
Fase 4: Evaluering

1. klasse
optælling
tælleremser
antalsbestemmelse ved addition og subtraktion
begreberne "flest" og "færrest"
begreberne "det dobbelte" og "halvdelen"
deling af antal
regnehistorier
talfølger
matematik fra hverdagssituationer.

3. klasse
Plus
Minus
Gange
Dividere (introduktion)
Tabeller til grafer og grafer til tabeller
Tid
Måling
Begyndende geometri: navngiv figurer, areal og omkreds, spejling og flytning