Retningslinjer for matematik i alle klassetrin

Lommeregner: Lommeregneren tages ikke i anvendelse som et matematikredskab i indskolingen. Vi mener at eleverne skal beherske de forskellige regningsarter før de bliver præsenteret for lommeregneren.
På mellemtrinnet anvendes den i begrænset omfang – fx som rette redskab. I overbygningen indgår lommeregneren som en naturlig del af undervisningen.

Skriftlighed og afleveringer: I indskolingen anvendes engangsmateriale. Skriftligheden er derfor begrænset, dog trænes der i at skrive tallene korrekt og pænt.
Eleverne afleverer ikke større skriftlige opgaver.
På mellemtrinnet kan introduceres regelmæssige skriftlige afleveringer i begrænset omfang.
I overbygningen vil der jævnlig indgå skriftlige afleveringer.

Arbejdsmetoder: På alle tre trin (indskoling, mellemtrin, overbygning) lægges stor vægt på den mundtlige dimension, hvor eleverne fortæller og lytter til hinandens erfaringer. Eleverne bliver dels gode til forklarer sig, og de reflekterer over matematikken, samt at det er et godt evalueringsredskab for læreren.

Anvendelse af IT: Skolens computere anvendes helt nede fra de små klasser. Skolen har nogle gode matematik-programmer, som styrker elevernes matematikfærdigheder. Regneark anvendes på de ældste klassetrin.

Undervisningsmaterialer
Kontext bruges nu i alle klasser. Kontext er et system med åbne opgaver og flere svar og dermed også et system hvor facit kan diskuteres i en positiv ånd. De åbne opgaver kræver et forhånds kendskab og dermed mener vi ikke at bogen skal stå alene. Derfor bruges i alle klasser undtagen 0. klasse Rema som et supplerende materiale, for at opnå tilstrækkelig basis inden bogens forskellige afsnit.

Prøver og karakterer
Elever i 8. og 9 klasse får halvårskarakterer og mulighed for at gå til terminsprøve. Ligeledes tilbyder skolen folkeskolens afsluttende prøve.

Evaluering: Den daglige evaluering finder sted i den mundtlige dimension, hvor der bruges meget til på at snakke omkring de tanker man har gjort sig. Dette er med henblik på at udvikle elevernes begrebsdannelse.
Derudover kan større emner eller forløb evalueres gennem opgaver og problemstillinger, som kræver at eleverne anvender tidligere gennemgået stof for at kunne lave en besvarelse på opgaven eller problemstillingen. Denne form for evaluering kan foregå på mange måde fx mundtligt, kontrolark, tegninger, praktiske opgaver osv. - alt efter hvad der passer til emnet.