Mål efter forløbet 1. - 2. klasse.

95% af børnene bliver indholdslæsere, således at de har lyst til at anvende læsning og selv er i stand til at angribe og læse tekster indenfor egen erfaringsverden, samt at de har erfaret at skriftsproget kan give oplevelser og viden.

Læse

Vi vil arbejde på at bibringe eleverne forskellige læsestrategier, således at eleverne kan vælge den strategi, der passer bedst til deres måde at lære på. Eleverne skal have udfordringer på deres eget niveau og der vil derfor være en stor grad af undervisningsdifferentiering i læseudviklingsprocessen.

Delmål ved slutningen og 2. klasse.

 • Sikkerhed i bogstavernes navn, form ( både små og store bogstaver ) og lyd.

 • Kan benytte en til en korrespondance.

 • Vide at sprog er opbygget af ord og sætninger.

 • Kan anvende forskellige læsestrategier

- Ydre læsestrategier

  • Kontekst
  • Semantisk bevidsthed
  • Forforståelse
  • Billeder
  • Syntaktisk bevidsthed.
  • Ordbilleder

- Indre læsestrategier

  • Ordbilleder
  • Fonologisk analyse
  • Fonemsekvenser
  • Stavelsessekvenser
  • Morfemer

 • Benytter selvkorrektion, og hypoteseafprøvning
 • Kan læse ukendte og alderssvarende tekster uden hjælp.
 • Kan læse en tekst op for andre.

Skrive

 • Skrive enkle fiktive genrer som historier og eventyr.
 • Skrive ud fra:

  • Fantasi
  • Oplevelser
  • Billeder
  • Læste tekster

 • Skrive berettende.
 • Skrive kronologisk.
 • Stave til lydrette og hyppige ord
 • Kender forskellige ordklasser og bøjningsformer.
 • Skrive de små og store bogstaver i håndskrift. Sammenhængende skrift starter, når eleverne er parate.
 • lære computeren at kende.
 • Anvende lektiebog.

Kommunikation

 • Er opmærksom på sprogets poetiske funktion bl.a. rim og remser.
 • Kan udtrykke sig i dramatisk form.
 • Opmærksomhed på sprog, sprogbrug, sprogrigtighed,
 • Kende enkle sproglige virkemidler.
 • Vide at der er forskel på det talte og det skrevne sprog.
 • Vide at tekster fra gamle dage kan være forskellige fra vores.
 • Finde information i forskellige medier.

Tale

 • Kan samtale om og udtrykke egen forståelse af tekster og andre udtryksformers handling, tid og sted..
 • Kan genfortælle en handling i en tekst.
 • Være bevidst om kropssprog og stemme som udtryksmiddel.
 • Lytte aktivt.