Idræt

I 0. klasse har man idræt en gang om ugen. Børnene er sammen med 1.kl.
Undervisningen foregår både ude og inde. Eleverne lærer gennem leg og bevægelse at bruge deres krop.