Forårsklassen

Vores kommende skolebørn starter i Forårsklassen, som sammen med vores SFO – Frihjulet, udgør et heldagstilbud for skolens førskolebørn. Børnene starter i Forårsklassen 1. april og vil efter sommerferien fortsætte i 0. klasse.

Vi er en Grundtvig-Koldsk Friskole, og tager sammen med vores værdier afsæt i en nærhed og omsorgsfuld tilgang til det enkelte barn. Derudover vægtes fællesskab og sociale kompetencer særligt højt.

Forårsklassen
Det er et stort skift fra børnehave til skole, og målet med Forårsklassen er, at give børnene den bedst mulige overgang. Gennem trygge rammer og fast personale bliver børnene fortrolige med skolens fysiske rammer, får venner og opbygger relationer til både voksne og børn, allerede inden skolestart. Vi øver os i ansvarlighed og deltagelse i fællesskaber, som medvirker til, at børnene får et godt afsæt til deres skoleliv.

I Forårsklassen vil der være plads til leg og planlagte pædagogiske aktiviteter, som både styrker børnenes sociale evner og udvikling af blandt andet koncentration og kreativitet. De planlagte pædagogiske aktiviteter vil forberede børnene til skolestarten efter sommerferien, og samtidig være tilpasset børnegruppens sammensætning.

Vores pædagogiske aktiviteter tager blandt andet udgangspunkt i følgende områder:

Sproglige kundskaber
Vi styrker barnets almene sprog og begrebsforståelse gennem historiefortælling, ved at arbejde med rim og remser, samt lægge vægt på, at barnet lærer at udtrykke sig verbalt og sprogligt.

Kreativitet, musik og bevægelse
Vi arbejder med form og farver, klippe, klistre, tegne og male, hvilket bl.a. styrker barnets finmotorik. Vi spiller musik og synger, lave en masse spændende leg og bevægelse ude og som inde.

Den frie leg
I legen afprøves mange roller og sociale kompetencer udvikles. I den ”ikke pædagogisk” styrede leg, bearbejdes forskellige temaer i barnets liv gennem legen. Leges der i grupper, udvikles bl.a. evnen til at forhandle og til at indordne sig fælles regler. Vi er klar til at hjælpe og guide børnene når der er behov for det.

Samarbejde og fællesskaber
Gennem ovenstående arbejde på, at børnegruppen får oplevelsen af at høre sammen, vægter vi samarbejdet med forældre og den øvrige skole højt, så børnene får en god fornemmelse af at høre til, og dermed føler sig trygge.

Personale
Vi holder til i Broby Friskoles SFO-bygning, hvor der vil være 2 pædagogiske medarbejdere. De vil være i Forårsklassen hver dag fra kl. 8.00 -12.00. Derudover vil der være et tæt samarbejde mellem klasselæreren fra 0. klasse samt personale fra SFO-Frihjulet.

Dagens gang

Kl. 8.00 har vi en fælles start på dagen
Vi spiser kl. 10.30 og kl. 13.00
Vi holder små pauser efter behov.

Et eks. på en forårsskoledag kunne se ud således:

8.00-8.30
Fælles start på dagen. Vi taler om dagens gang, børnene fortæller om det, der optager dem. Vi øver at række hånden op
8.30-9.30
Vi arbejder med rim og remser
9.30-10.30
Bevægelse i hallen
10.30-11.30
Vi spiser og får læst historie
11.30-12.00
Vi rydder op og går i sfo

Der forefindes pasning før og efter forårsskoledagen i skolens sfo. Her tilbydes en masse forskellige aktiviteter.

Forældrekontakt
Vi vægter i vores daglige arbejde forældrekontakten højt, og ser det gode samarbejde mellem skole og hjem som forudsætning for et godt skoleliv for børnene. Vi vil informere jer om aktiviteter på vores intranet (VIGGO), ligesom vi også gerne skriver lidt om dagens gang. Derudover er det vigtigt, at I som forældre giver os de informationer, som har betydning for barnets hverdag, ligesom vi også tager kontakt til hjemmet, såfremt vi mener der er et behov for dette.

Praktisk info.

Børnene får hver en garderobeplads, og vi beder jer om at sørge for, at der altid er skiftetøj og tøj til al slags vejr.

Børnene skal medbringe 2 adskilte madpakker hver dag. 1 til skoledelen og en til Frihjulet. Hver mandag skal de medbringe 3 stk. frugt eller hvad der svarer til 3 stk. frugt (eks. Ananas = kun 1). Dette bliver skåret ud og serveret hver eftermiddag i Frihjulet.