Matematik i 7.-9. klasse

Matematikkens hus tog sit afsæt i børnehaveklassen. Fundament og hus blev bygget i indskolingen og på mellemtrinet. Nu er det overbygningen der skal ind og have detaljernes rigdom med. Eleverne sidder nu med en masse viden som skal sættes i spil, så udfordringen bliver et godt og solidt hus der kan klare de fremtidige udfordringer. Et hus der skal summe af energi med matematikken i spil.

7. klasse

FORMER OG DIMENSIONER
Almen geometri
Koordinatsystem, retning og vinkler
Form og Areal
Rum og overflade

TAL OG STØRRELSER
Brøktal
Decimaltal, brøktal, procent
Forhold

DATA OG CHANCE
Beskrivende Statistik

MØNSTRE OG SAMMENHÆNGE
Regneregler
Formler

8. klasse

Arbejde med Geometri
Almen geometri
Pythagoras
Perspektivtegning
Koordinatsystem
Areal

Arbejde med tal og algebra
Algebra
Negative tal
Ligninger
Funktioner
Potens
Værktøjer

Matematik i anvendelse
Procentregning
Brøkregning
Statistik
Sandsynlighedsregning
Værktøjer

Kommunikation og problemløsning
Mundtlig matematik
Variable
Symboler

9. klasse

KOORDINATSYSTEMET
Formlen for en lineær funktion
Intervaller og uligheder
Omvendt proportionalitet

PENGE OG ØKONOMI
Renteberegning
Skatteberegning

ALGEBRA OG FUNKTIONER
Reduktion
Ligninger
Kvadrattal og kvadratrødder
To ligninger med to ubekendte
Uligheder
2. gradsfunktioner

STATISTIK

KOMBINATORIK OG SANDSYNLIGHED

GEOMETRI, repeterende