7-9 Klasse

Som elev i overbygningen på Broby Friskole, er det skolens primære mål, at eleverne hver dag møder i skole med store forventninger og glæde.

Forholdet til lærerne spiller i skolens overbygning en central rolle i hverdagen.
Engagement og ansvarlighed er ligesom i indskoling og på mellemtrinet et nøglebegreb i dagligdagen.

Personlige mål:

At eleven opnår en afklaring med hensyn til valg af videre uddannelsesønsker.

 • At sætte sig et realistisk mål og arbejde målrettet for at opnå det.
 • At turde udfordre sig selv, ved at sætte sig i uvante situationer og få den bedst mulige udvikling ud af det.
 • Vi forventer og hjælper dig med at du får det maximale ud af dine egne evner.

Faglige mål

 • At eleven opnår en yderligere faglig kvalificering til den ønskede ungdomsuddannelse
 • At eleverne gøres studieparate og kan få en hverdag til at fungere.
 • At kunne arbejde selvstændigt og disciplineret, for derved at tage medansvar for egen læring.
 • Eleverne skal kunne favne hinanden og samarbejde om en given opgave.
 • Eleverne skal kunne indgå i en faglig debat, hvor de både kan være subjektive og objektive.

Sociale mål

 • At eleven gennemgår en personlig og social udvikling
 • At eleven gør sig erfaringer og kan agere i fællesskaber,
 • At eleven føler ansvarlighed i forhold til det sociale fællesskab.
 • Eleverne har individuelle muligheder og fællesskab er i fokus.
 • Eleven formår at udfordre sig selv og kammeraterne, både socialt såvel som fagligt.

Broby Friskoles overbygning, er en sikker vej til menneskelig og faglig udvikling, - og så er det oven i købet sjovt.

Skolens værdisæt
Bliv vores nye elev