7. - 9. klasse

For en elev i overbygningen på Broby Friskole, er det skolens primære mål, at eleven når så højt et fagligt standpunkt som muligt og hver dag møder i skole med stor forventning og glæde.

Lærerne vil gøre alt for, sammen med eleverne, at få en god skoledag, via humor, gensidig respekt, differentieret faglig undervisning og fuld opmærksomhed på den enkelte elevs behov.

Forholdet til lærerne spiller, i skolens overbygning, en central rolle i hverdagen.

Engagement og ansvarlighed er, ligesom i indskoling og på mellemtrinet, et nøglebegreb i dagligdagen.

Alle elever oplever et nært og respektfuldt "lærer-elevforhold" hvor det enkelte individs holdninger respekteres og overvejes. Elevernes holdninger og udsagn er meget vigtige for skolen og dens ansatte. Eleverne sikres indirekte eller direkte medindflydelse gennem den daglige dialog med skolens ansatte.

Via den sociale velfærd i dagligdagen, mener vi på skolen også, at det faglige miljø vil blomstre. Således er faglighed også en stor del af hverdagen.
Det er den enkeltes elevs faglige og menneskelige udvikling, der er i højsæde i undervisningen. Vi har erfaring med, at det fører til gode faglige kompetencer.

I overbygningen får eleverne, ud over de almindelige fag, også valgfag. Fag som boldspil, idræt,  yoga, design, musik, styrketræning, hjemkundskab vil være mulige. Det er fag, som skal give den enkelte elev mulighed for, at udfolde sig i forskellige fora, hvor man kan udvikle sig og overskride grænser. Fagene er et meget populære og givtige brud på skoledagen.

Vores mål er at dygtiggøre eleverne til et demokratisk samfundsliv i al almindelighed, hvor selvværd, lysten til at fortsætte med at lære og evnen til at anvende sin lærdom i praksis er vigtige grundpiller – uanset hvilket videre uddannelsesforløb man vælger.

Broby Friskoles overbygning, er en sikker vej til menneskelig og faglig udvikling, - og så har vi det oven i købet sjovt.