Matematik i 4.-6. klasse

Matematikkens hus i 4.-6. klasse.
Så skal der bygges hus. Fundamentet er støbt og kun fantasien sætter grænser for det arbejde der kan sættes i spil her. På mellemtrinet tages der hele tiden afsæt i basismatematikken og arbejdes videre der fra. Her har eleverne en indsigt i matematikken som gør dem i stand til at tænke mere abstrakt og hjælpe dem i deres tilgang til de nye matematiske områder der indgår i bogsystemet på dette niveau, som f.eks. brøker og ligninger. Her indgår samtalen som en utrolig vigtig del af læringen mellem lærer/elever, men sandelig også mellem elev/elev - ord på processen. Facit er helt fint, men kun hvis man kender sin vej derhen. Det kunne jo være den vej ens hus lå på!

4. klasse
TAL OG STØRRELSER
Gange
Dividere
Brøktal
Decimaltal
Måling: mm – cm – m & g – kg & tid

FORMER OG DIMENSIONER
Form og tegning
Areal og omkreds

DATA OG CHANCE
Data
Tag Chancen

5. klasse
TAL OG STØRRELSER
Store tal – negative tal
Decimaltal og brøktal
Procent
Måling

FORMER OG DIMENSIONER
Vinkler
Koordinatsystem
Rundt eller kantet
Rumfang

DATA OG CHANCE
Grafer og diagrammer

MØNSTRE OG SAMMENHÆNGE
Ligninger og talfølger
Geometriske mønstre

6. klasse
TAL OG STØRRELSER
Store tal – negative tal
Decimaltal og brøktal
Procent
Måling

FORMER OG DIMENSIONER
Vinkler
Koordinatsystem
Rundt eller kantet
Rumfang

DATA OG CHANCE
Grafer og diagrammer

MØNSTRE OG SAMMENHÆNGE
Ligninger og talfølger
Geometriske mønstre