Delmål efter 4. klassetrin

Kommunikative færdigheder
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • forstå sætninger og udtryk anvendt i forbindelse med nære og genkendelige emner som familie og dagligdag, skole, dyr, fritid, ferier og højtider
 • følge med i udvalgte lyd- og billedmedier på engelsk om genkendelige emner og danne sig en mening om, hvad det drejer sig om
 • svare på enkle spørgsmål om sig selv, familie, fritid og skole
 • deltage i sproglege og små rollespil
 • læse korte, sprogligt helt enkle tekster om dagligdags emner
 • udnytte bånd- og billedstøtte i forbindelse med læsning
 • finde informationer i let tilgængelige sagtekster
 • skrive enkle ord, udtryk og sætninger inden for nære og genkendelige emner som familie og interesser.

Sprog og sprogbrug
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • have et grundlæggende ordforråd til at kunne forstå og tale med om nære og genkendelige emner
 • udtale de engelske ord, der arbejdes med
 • kende til ental og flertal
 • fornemme ud fra tekst og sammenhæng, om noget foregår nu, før eller i fremtiden
 • stave enkle ord og udtryk.

Sprogtilegnelse
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • turde udtrykke sig på engelsk, selv om den sproglige formåen ikke slår til
 • udnytte nogle af de muligheder, der er for at opsøge engelsk uden for skolen
 • anvende enkle kommunikationsstrategier, først og fremmest bede om hjælp til at udtrykke sig og anvende kropssprog og mimik
 • have mod på at gætte i forbindelse med forståelse af lytte- og læsetekster
 • indgå i pararbejde og sammen med partneren selvstændigt udføre en opgave eller en kommunikationsleg.

Kultur- og samfundsforhold
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • kende til kultur og levevilkår i Storbritannien og USA inden for emner som familie, skole, dyr, interesser, fritid, ferie og højtider
 • give enkle eksempler på forskelle mellem engelsksproget kultur og egen kultur
 • kende til eksempler på engelsksproget børnekultur, fortrinsvis sange, rim og remser, lege, danse, spil og fortællinger.