4-6 Klasse

OVERORDNEDE MÅL FOR ELEVERNE PÅ MELLEMTRINNET PÅ BROBY FRISKOLE

Overordnede mål for elevernes alsidige og personlige udvikling
Vi ser nedenstående punkter som vigtige forudsætninger for at kunne arbejde med delmål på mellemtrinnet, og vi vil vil samarbejde med forældrene om, at eleverne når følgende mål:

Personlige mål:

 • At eleverne bliver bevidste om og medansvarlige for egen læring
 • At eleverne er nysgerrige, videbegærlige og hele tiden på vej...
 • At eleverne udvikler sig til at blive selvstændige individer med sans for samarbejde

Sociale mål:

 • At eleverne føler sig trygge og oplever at være en del af et større fællesskab
 • At eleverne får forståelse for, at de selv er medansvarlige for, at fællesskabet fungerer
 • At eleverne udvikler sociale kompetencer som hensyntagen, situationsfornemmelse og empati
 • At eleverne udviser åbenhed og respekt for eget og andres arbejde

Faglige mål:

 • At eleverne forholder sig kritisk til deres omverden og er realistiske i forhold til sig selv
 • At eleverne er aktivt videnssøgende
 • At de udvikler specifikke færdigheder i forhold til gældende trinmål
 • At den enkelte elev bliver så dygtig, som det er muligt.

Link til f.eks. skolens værdisæt
Link til f.eks. Ny elev