Læringstile.

I 0. klasse forsøger vi på mange forskellige måde, at tage højde for de forskellige måder forskellige børn indlærer på. Vi prøver, i børnehøjde, at lære bogstaver og tal med øjne, ører, hænder og krop.

300941271 5000155103421828 1349337414623668331 n
I 0. klasse får vi i den første uge en skoleven. Vores 5. klasses elever og 0. klasse bliver sat sammen to og to. 5.kl. henter 0. klasse til morgensang, holder lidt øje med dem i frikvartererne – i det hele taget er 5.kl. en god stor ven, som hjælper til med mange forskellige opgaver.