Overordnede mål i indskolingen

Overordnede mål for elevernes alsidige og personlige udvikling.

Vi ser nedenstående punkter som vigtige forudsætninger for at kunne arbejde med delmål i indskolingen.

Vi vil samarbejde med forældrene om nedenstående

Personlige mål:

 • Eleven retter sig efter en besked
 • Eleven lytter og ser på den der taler.
 • Lære eleverne at have orden i lektier, pennalhus og skoletaske
 • Række hånden op hvis eleven ønsker at sige noget eller har behov for hjælp i timerne
 • Vente til det bliver ens tur.

Sociale mål:

 • Eleven er tryg i gruppen og har et vist kendskab til alle andre børn
 • Har gode venner i klassen
 • Frit kontakter læreren/pædagogen efter behov
 • Markerer sig aktivt i gruppen
 • Løser opgaver med en makker
 • Kan deltage i gruppelege
 • Kan modtage hjælp til konfliktløsning, kan sætte sig i den andens sted og se sin egen rolle.

Faglige mål:

 • Give eleven lyst til at lære og udfordre sin nysgerrighed.
 • Give eleven nyttige kundskaber og færdigheder.
 • Fremme selvtillid og selvværd hos den enkelte elev
 • Lære eleverne samspil og samarbejde.
 • Udvikle elevernes kreative sider.